Geoteknisk undersökning inför farledsprojekt Malmporten

En geoteknisk undersökning genomförs i Luleå inför farledsprojekt Malmporten. Mer kunskap om bottenförhållandena leder till bättre kostnadsbild inför kommande undervattenssprängningar och muddring.

Geoteknisk undersökning inför farledsprojekt Malmporten
Den geotekniska undersökningen görs huvudsakligen i farleden in till Luleå hamn. Personal från Norconsult Fältgeoteknik AB jobbar på uppdrag av Infra Action AB som har ramavtal med Sjöfartsverket. Foto: Håkan Rosén.

Det är inte första gången som en geoteknisk undersökning görs på plats.

- Nu handlar det om att fylla i de kunskapsluckor som finns sedan tidigare, säger Jan Henriksson, projektingenjör vid Sjöfartsverket och delprojektledare för geotekniken.

Kort sagt en kvalitetssäkring för att få fram en så bra bild som möjligt, bland annat av hur mycket berg som döljer sig i djupen. Ju bättre kunskap och insikt man får på detta område, desto mindre ekonomiska överraskningar blir det sedan när muddringsarbetet inleds. För andelen berg med därtill hörande sprängningar är ”kostnadsdrivande”, förklarar Jan Henriksson.

En stor andel av bergmängden som sprängs, ska användas som fyllnadsmassa på insidan av stora L-formade byggelement som utgör grunden i den nya kajkonstruktionen.

- När byggelementen monteras  och vi börjar muddringen under 2024, är det viktigt att vi får tillräckligt mycket sten på plats i byggelementen innan vintern börjar 2024-2025. Annars är det stor risk att de rubbas av yttre påverkan från havsisen, förklarar Jan Henriksson.

Noggranna undersökningar

Arbetet utförs med hjälp av en geoteknisk borrvagn som väger cirka 3 ton. Den står på en pråm som mäter i storleksordningen cirka 20 x 20 meter. Pråmen har i varje hörn ett justerbart stödben om 15 -20 meters längd.

Undersökningar görs vid ett 30-tal positioner, huvudsakligen i farleden men också vid platser för planerade fyrbyggnationer.

Komplettering görs också med hjälp av seismisk undersökning. Det innebär att en kabel med mycket små sprängladdningar läggs ned på botten och när dessa detonerar reflekterar ljudet mot bottenmaterialet, vilket leder till att man kan "rita upp" och tolka bergnivåer samt olika jordlager.

Arbetet i fält beräknas ta fem till sex veckor och redovisning av resultatet är planerad till den 15 oktober. Väderleken är gränssättande för hur mycket tid man har för provtagningen i realiteten.

- Det har borrats i området sedan 1960-talet när Sandöleden byggdes samt under 1970-talet inför planeringen av Stålverk 80. Nu borrar vi djupare och längre ut på sidorna. Det säkerställer bergvolymen och att rätt höjd- och koordinatsystem används, annars kan det bli en dyr affär när vibörjar muddra, säger Bertil Skoog, projektledare, Sjöfartsverket.

Totalkostnaden för projekt Malmporten uppgår till cirka 3 miljarder kronor och summan fördelas mellan staten, Luleå Hamn, och LKAB.