Vattenskoter förbjudet utom i allmänna farleder - med få undantag

Enligt lagen får du köra vattenskoter endast i allmänna farleder. I Norrbottens kustkommuner finns undantag i några områden där du kan ta dig ut till en farled.

Vattenskoter förbjudet utom i allmänna farleder - med få undantag

Körning i sjöar och vattendrag kan orsaka skada och störning på människor, djur och natur. Därför är körning med vattenskoter tillåtet endast i allmänna farleder och i vissa områden som Länsstyrelsen godkänt i varje kustkommun. På dessa ställen kan man ta sig ut till farleden. Inga andra områden är tillåtna för vattenskoter. Övervakning av att vattenskotertrafiken sker lagligt sköts av Polisen och Kustbevakningen.

- Det finns flera anledningar till att det är förbjudet att köra vattenskoter utom i allmänna farleder, säger Karin Spansk, handläggare på Länsstyrelsens naturmiljöenhet. - Det handlar inte bara om störande buller. Risken för olyckor är stor, både fåglar och deras ungar kan dödas, och vattenmiljön kan påverkas negativt, betonar Karin Spansk.

Vill du veta mer om vilka områden Länsstyrelsen godkänt i kustkommunerna så kan du ladda ned kartor och beskrivning nederst på sidan. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. De allmänna farlederna hittar du på ett sjökort eller i Sjöfartsverkets författningssamling.

Därför finns förbudet

  • Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur.

  • Risk för olyckor: Den som kör nära badande människor kan riskera att köra på dem. Ruvande fåglar kan få boet översköljt av svallvågor och simmande fåglar, kanske med ungar som inte hinner undan, kan skadas och dödas.

  • Påverkan på vattenmiljön: I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.