Kunskapen god om behovet av isbrytning

Både näringslivet och politikerna har god koll på vikten av en väl fungerande isbrytning. De är också eniga om att Sverige är i behov av nya isbrytare, visar en undersökning som Sjöfartsverket har gjort.

Kunskapen god om behovet av isbrytning

Samtliga tillfrågade företrädare för näringslivet, samt nationella politiker, känner till att Sverige behöver nya isbrytare. De tillfrågade region- och kommunpolitikerna har däremot något lägre kunskap där endast hälften känner till behovet.

- Det är glädjande att kunskapen om isbrytning är så pass hög som undersökningen visar. Isbrytningen är nödvändig för ett fungerande näringsliv i norr och våra nuvarande isbrytare är 50 år gamla och lever på lånad tid, säger Fredrik Backman, rederidirektör på Sjöfartsverket.

Enigheten blir ännu större när de svarar på frågan om Sverige behöver investera i nya isbrytare. Här är det ingen tillfrågad som svarar nej.

- Det är tydligt att både näringslivet och politikerna håller med oss att det är dags att investera i nya isbrytare. Finansieringslösningen är inte klar, men vi anser att isbrytningen ska jämställas med vinterväghållningen på land och därmed tas upp i kommande nationell plan, säger Fredrik Backman.

Den nya generationens isbrytare designas nu i Finland, ett arbete som blir klart under året. Då levereras också ett fullständigt budgetunderlag. Sjöfartsverket anser att tre isbrytare ska byggas samtidigt, vilket i längden blir mest kostnadseffektivt.

Ta del av undersökningen här