Färre besök i gästhamnar 2020

Sveriges officiella, godkända gästhamnar kan nu redovisa slutlig statistik för 2020. Coronapandemin innebar en nedgång under året med -17% (-62 075 båtar) jämfört med 2019 års statistik.

Färre besök i gästhamnar 2020
Junkön i Luleå skärgård

Pressmeddelande:

Att båtar och antalet gäster minskar i många av Sveriges maritima destinationers gästhamnar beror på att pandemin slog hårt under våren 2020. Många turister avbokade sin sommarsemester, men därefter kom bokningarna igång igen. Utländska båtar stoppades dock av reglerna kring covid-19.

– Inom ramen för rapporterad statistik och den undersökning som genomfördes under sista halvan av juli månad 2020, kan vi se att de svenska gästhamnarna återhämtade sig något under augusti månad, säger Dick Netterlid, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige.

– De stora minskningarna var hos gästhamnar med närhet till nationsgränserna, där många utländska gästande båtar uteblev helt. Under en normal säsong uppgår dessa till cirka 37% av det totala antalet i Sveriges gästhamnar.

De utländska gästerna/båtarna uteblev nästan helt, vilket varit mycket kännbart för många maritima destinationer och dess gästhamnar.

Trenden har nu vänt, båtlivet växer i Sverige under 2020 och i hela Europa.

– En positiv utveckling kan samtidigt noteras i många av Sveriges gästhamnar under 2020, med en ökning i många gästhamnar av båtgäster med lokal/regional förankring. Vi kan se ökning där många båtägare nyttjat sin båt lokalt/regionalt under 2020, säger Dick Netterlid.

Ett ökat insteg i båtlivet kan samtidigt noteras i den nationella statistiken. I våra större kanaler i Sverige som Göta Älv, Dalslands kanal och Göta kanal noteras en stark lokal och regional besöksnäring. Göta kanal har haft en ökning på +17% medan de två övriga kanalerna noterar en minskning. Detta pekar på att båtar i inlandet har rört sig lokalt och regionalt.

Pandemin och ett ökat båtlivsintresse skapar nya utvecklingsmöjligheter. Det ökade insteget av framförallt dagtursbåtar utan övernattningsmöjlighet välkomnas i gästhamnar, som ser även dessa som båtgäster. På vissa destinationer erbjuds övernattningspaket för att passa dem som inte har en övernattningsbar båt.

Samtidigt noteras ett ökat intresse för övernattningsbara båtar 2021. Intresset för friluftsliv och naturnära miljöer ökar i hela Sverige. Detta innebär naturligt ett ökat intresse för båtliv som erbjuder upplevelser nära naturen och utan trängsel.

Ett ökat båtliv innebär också utmaningar, då belastningen på natur och miljö ökar. Sverige har natur och miljö så det räcker till för alla, men det är också viktigt att förmedla kunskap och information om vad som gäller när vi kommer ut i naturen.

Statistiken som redovisas inhämtas och redovisas från Riksföreningen Gästhamnar Sverige, som har cirka 300 medlemmar och drygt 400 klassificerade och godkända gästhamnar. Dessa utgör cirka 85% av de svenska gästhamnarna. Det är gästhamnar som uppfyller kriterierna för en trygg och säker gästhamn. Gästhamnarna i Sverige drivs i kommunal-, privat- eller föreningsregi. Inhämtad statistik redovisas årligen på uppdrag av Tillväxtverket.

Totalt vistades 2,1 miljoner personer i fritidsbåt under 2020, det finns ca 950 000 fritidsbåtar i Sverige, av dessa är cirka 91% i sjödugligt skick. Under säsongen nyttjade 87% av hushållen sin fritidsbåt. När man mäter upplevelser är känslan av frihet och naturupplevelser viktigast. Under båtsäsongen gjordes 2,7 miljoner övernattningar i fritidsbåt. 57% i naturhamnar och 43% i gästhamnar.