Dags att ta upp båten, Svenska Båtunionen ger åtta enkla tips som sparar miljön

De närmaste veckorna tar många upp sina fritidsbåtar inför vintern. Med Svenska Båtunionens enkla tips går båtupptagningen lätt och smidigt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Dags att ta upp båten, Svenska Båtunionen ger åtta enkla tips som sparar miljön
  • Har du omålad botten kan du använda en borsttvätt innan du tar upp båten. Det är också tillåtet att tvätta på land.
  • Spolar du en målad botten med högtryckstvätt, gör det på en spolplatta med rening.
  • Använd propylenglykol enligt tillverkarens anvisningar för frostskydd och konservering av motorer. Propylenglykolen är mycket snällare mot miljö och människa än den gamla etylenglykolen som är starkt giftig. Samla ihop alla rester.
  • Använd annat miljömärkt frostskydd för toaletter och avlopp, där vätskan inte kan samlas upp igen i vår. Exempel är Kemetyl Antifrost Natur, Vake antifrost eller miljömärkt spolarvätska.
  • Fyll bensin- eller dieseltank för att undvika kondensvatten och därmed förstört drivmedel till våren.
  • Använd om möjligt HVO100-diesel. Den har goda lagringsegenskaper och är producerat av förnyelsebar råvara.
  • Använd alkylatbensin till bensinmotorer som klarar det. Alkylatbensinen ger lägre utsläpp och har goda lagringsegenskaper.
  • Samla upp gammal olja, förbrukad kylvätska, trasiga batterier och liknande miljöfarligt avfall. Lämna in på kommunens återvinningscentral eller på miljöstation på båtklubben eller varvet om de har en sådan.

Fler tips och råd för miljösmart båtägande hittar du på batmiljo.se! Karta över borsttvättar och spolplattor finns på batmiljo.se/underhall.