23 personer omkom till sjöss 2021

Transportstyrelsens preliminära statistik för 2021 visar att 21 personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 29 omkomna 2020. Två personer omkom respektive saknas i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart.

23 personer omkom till sjöss 2021

Under 2021 omkom preliminärt 21 personer i fritidsbåtolyckor. Av de omkomna är två kvinnor och resterande män.

Majoriteten av de förolyckade är äldre än 40 år. Det vanligaste åldersspannet är 60-69 år (6 personer), följt av 40-49 år (5 personer) och 70-79 år (4 personer).

Närmare hälften, 9 personer, omkom på insjöar, 5 i skärgården, 4 i hamnmiljöer och 4 vid bryggor. 3 av olyckorna kopplas till vattenskotrar.Att förebygga olyckor i båtlivet är en av Transportstyrelsens viktigaste uppgifter och det förebyggande arbetet är grundläggande för ett tryggt båtliv.

– Det absolut viktigaste när det kommer till sjösäkerhet är alltid använda flytväst, avstå från alkohol när man är ute på sjön och att vattensäkra mobilen så att man kan larma om olyckan är framme, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Sjösäkerhetsrådet arbetar Transportstyrelsen aktivt för att det svenska båtlivet ska vara så säkert som möjligt.
Antalet omkomna inom den svenska yrkessjöfarten har varit lågt under de senaste tio åren. Men under 2021 inträffade två sjöolyckor med dödsfall (1 omkommen, 1 saknad) på svenska båtar. Gemensamt för de båda olyckorna var att de inträffade på arbetsbåtar under 15 meter. Det är en riskgrupp som Transportstyrelsen tidigare har pekat ut och till och med 2022 ligger därför fokus i tillsynsarbetet på just denna fartygsgrupp.

Totalt har 10 personer omkommit inom den svenska yrkessjöfarten sedan 2012.