Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård

Bottenvikens skärgård kommunsamverkan (en samverkan mellan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda) har beviljats medel från Region Norrbotten och Region Västerbotten för projektet "Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård".

Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård
Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård

Syftet med projektet är att genom en satsning på utökade servicefunktioner skapa en ökad tillgänglighet till ett antal besöksmål i Bottenvikens skärgård för lokalbefolkning och besökare och därigenom säkerställa att fler människor kan besöka skärgården på ett hållbart sätt, dvs utan att den känsliga skärgårdsmiljön skadas.

Målet med projektet är att minst fem platser/besöksmål i Bottenvikens skärgård ska få en ökad tillgänglighet genom inrättande av servicefunktioner som exempelvis gästbryggor, torrtoaletter, grillplatser, spångning etc.

Projektet kommer att pågå under 2018-2019.