Luleå skärgårds nya arbetsbåt Nord sjösatt

Arbetsbåten Labyrint som har tjänat Luleå Skärgård i 24 år ersättas nu av en ny effektivare arbetsbåt. Arbetsbåten är livlinan i kommunens dagliga arbete med drift, underhåll och utveckling av Luleå skärgård.

Luleå skärgårds nya arbetsbåt Nord sjösatt
Luleå skärgårds nya arbetsbåt Nord sjösatt. Foto: Helena Holm

I fjol i slutet av oktober blev den nya arbetsbåten som har fått namnet NORD sjösatt av varvet Kewatec boats i Kareleby Finland och levererat till Luleå kommun efter olika testkörningar och intrimningar med gott resultat. 

Den nya båten är modernare och tar en högre kapacitet än Labyrint när kommunen tex arbetar med avfallshantering i skärgården. 

Manskapet på båten kommer i tillägg till avfallshantering att arbeta med bland annat att ställa i ordning kommunens gästhamnar och turbåtsangöringar, prickning av alla kommunala farleder och skyltning. Med hjälp av Nord kommer man att underhålla alla anläggningar i skärgården som uthyrningsstugor, bastur, museum, utedass, grillplatser och vedbodar mer effektivare.

Den nya arbetsbåten kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö och möjliggör för fler underhålls- och utvecklingsarbeten i skärgården.

NORD

Längd: 14.90 m
Brädd: 5.24 m
Netto tonnage: 8
Djup: 0.6 m