Särskilda kontroller av båtbränsle under vecka 27

Tanka med rätt bränsle! Kustbevakningen genomför den 3-9 juli särskilda kontroller av bränslet på fritidsbåtar, vars bränsletankar inte får innehålla märkt bränsle som ofta kallas ”grön diesel”. Det får endast användas i yrkesutövning.

Särskilda kontroller av båtbränsle under vecka 27
Välj rätt pump!

Under sommarhalvåret har Kustbevakningen fokusområden under olika veckor och vecka 27 kontrolleras särskilt märkt bränsle. Kustbevakningens uppdrag är att kontrollera att fritidsbåtar inte tankas med lågbeskattad diesel, som endast får användas i yrkestrafik.

En kustbevakningstjänsteman får, enligt lagen om skatt på energi, gå ombord på en båt utan föregående misstanke för att utföra en tillsyn av märkt bränsle och har rätt att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra tillsynen.

Det är lätt att se om båtens bränsle är lågbeskattad diesel som märks med färgämne. 


Välj rätt pump! På den här macken står det tydligt att pump 1 är för yrkestrafik och pump 2 för fritidsbåtar.

– Kustbevakningen har inte utfört denna typ av kontroll på många år. Vi har märkt att det finns stor okunskap om regelverket både hos mackägare och privatpersoner och det är många som kontaktat oss med frågor, säger Stina Ternhagen på Kustbevakningen. På både Kustbevakningens och Skatteverkets webbplatser finns utförlig information att ta del av.

Sanktionsavgift från Skatteverket

Att tanka med felaktigt bränsle är inte brottsligt. Däremot kan Skatteverket ta ut en sanktionsavgift på 10 000 kr om en båtägare eller brukaren av båten har eller förbrukar felaktigt bränsle i tanken. Båtägaren ska deklarera och betala in mellanskillnaden för de olika bränslena till Skatteverket. I dagsläget blir det ca 1 kr och 30 öre per liter.  

Att avlägsna märkämnet i lågskattad diesel är brottsligt. Vid misstanke om detta inleds en brottsutredning.

– Det är bra att Kustbevakningen nu har möjlighet att göra dessa kontroller. Det kommer att ge oss en bättre bild av hur reglerna efterlevs, säger Titti Campalto på Skatteverket.

Lågbeskattat bränsle – endast för yrkestrafik

Ett fartyg får drivas med lågbeskattat märkt bränsle om det används för transport av passagerare eller varor mot ersättning, offentliga myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet. Fritidsfartyg som både är längre än 12 och bredare än 4 meter har också rätt att använda lågbeskattat bränsle. Andra båtar ska använda beskattat omärkt bränsle.

Fakta

  • Bestämmelserna för Kustbevakningens kontroll- och tillsynsverksamhet av märkt bränsle (dieselolja) i båtar anges i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).
  • Lagen om skatt på energi, som reglerar användningen av märkt bränsle, har funnits sedan 1994. I och med att Skatteverket bett Kustbevakningen att göra fler av dessa kontroller har metod och regelverk arbetats fram vilka nu införts i verksamheten.
  • Skatteverket är den huvudansvariga myndigheten. Dock saknar de förutsättningar för att göra de fysiska kontrollerna som därför utförs av Kustbevakningen.
  • Kontrollerna genomförs under hela året men Kustbevakningens enheter längs hela Sveriges kust, i Mälaren och Vänern, genomför särskilt många kontroller under vecka 27.