Havets motorvägar

- Dunk. Skrap. Krasch! Plötsligt skakar hela båten till. Känslan är lika obehaglig vare sig man sitter i sin lilla fritidsbåt eller om man styr en stor malmbåt eller ett passagerarfartyg.

Havets motorvägar

Halv fyra på morgonen den 14 augusti 1895 var ångaren S/S Wilton på väg ut ur Luleå hamn med last av 2.119 ton järnmalm. Kapten Th Storm fick en chock när ångaren rände på en stor sten som låg i farleden. Stenen rev upp ett hål i fartygets bottenplåtar och Wilton sjönk till botten på ett par minuter. (Bilden under)

Nu inleddes två år av reparationsarbeten och förhandlingar med försäkringsbolag. Den 15 juli 1897 lämnade Wilton äntligen Luleå hamn för egen maskin.

Luleå är en av Sveriges viktigaste hamnar. Varje dag dygnet runt transporteras järnmalm från Luleå till olika järnverk på jorden. Redan under 1700- och 1800-talen var Luleå en viktig sjöfartsstad. På skeppsvarven byggdes många segelskepp, bland andra Sveriges två första fartyg som seglade jorden runt: Mary Ann och Bull. 1840 byggdes briggen Oscar som var Sveriges första skolskepp med plats för 24 till 36 elever ombord.

1837 kom det första ångdrivna fartyget till Luleå hamn.
1860 startade man ångbåtstrafik längs Norrbottens kuster.
Den första malmhamnen öppnades på 1880-talet.
1926 kom den första isbrytaren till Luleå. Det innebar att isoleringen av de norrländska städerna under vinterhalvåret minskade. Tack vare isbrytarna är havets motorvägar öppna året runt.
1996 invigdes den nya malmhamnen på Sandskär längre ut mot havet. Malmhamnen skymtar bakom järnverket i den nedre bilden till vänster.
2015 provmuddrades farleden för att göra den bredare och djupare för att passa framtidens allt större fartyg med ett djupgående på 15 meter. Hela tiden arbetar landhöjningen som gör att landet stiger med nästan en centimeter per år - en meter på 100 år!

Texten i den här artikeln är hämtat från ett av våra 16 skyltar vi levererade till Luleå kommun och som stod på Södra Hamplen frå 2013 till 2018.

Skylterna på Södra Hamplan

Södra Hamnplan i Luleå invigdes den 23 augusti 2013 av kronprinsessan Victoria, som anlände med ostindiefararen Götheborg. Flera tusen Luleåbor deltog i invigningsfesten. Södra Hamnplan har sedan staden grundades fungerat som en av Luleås viktigare inlastningshamnar och är idag en central samlingsplats tillgänglig för Luleåbor och turister. 

När Södra Hamnplanen invigdes fick Bottenviken.se i samarbete med filmaren och journalisten Boris Ersson i uppdrag av Luleå kommun att ta fram skyltar som berättade om livet i skärgården och om Luleå som sjöstad i text och bilder. Vi gjorde 8 skyltar i 2013 (två på varje ram) och ytterligare 8 skyltar till Hamnplanen i 2015. Skyltarna var mycket uppskattat och nu kan du läsa historierna på skyltarna i form av artiklar. Första artikel ut är Kustfiskaren - en utrotningshotad art? 

Skyltarna hade följande tema:

Skyltar från 2013

 • Kustfiskaren - en utrotningshotad art?
 • Då är livet skönt att leva
 • En bro av järn över Bottenviken
 • Kranen som räddades av Luleborna
 • Möten och strandfynd - vinter
 • Möten och strandfynd - sommar
 • När vattnet fryser till is
 • Och de seglade ut i världen…

Skyltar från 2015

 • Staden vid vattnet
 • Havets motorvägar - Den här artikeln
 • Öar mitt i stan
 • Det var en gång
 • Där älven möter havet
 • Junkön och Kluntarna
 • Jesus vid havet
 • Hindersön - en levande samhälle