Båtorganisationerna lämnar bättre förslag till regeringen om förarintyg för vattenskoter

Enligt regeringens förslag blir det dyrt för den som ska ta förarbevis för vattenskoter, svårt att hitta utbildare samtidigt som en stor del av befolkningen riskerar att stängas ute från båtlivet. Dessutom ska det inte gälla alla snabba båtar utan endast vattenskoter varför sjösäkerheten påverkas endast marginellt. Det slår Svenska Båtunionen fast i det remissvar om förarbevis för vattenskoter som idag den 3 februari 2020 skickas till regeringen.

Båtorganisationerna lämnar bättre förslag till regeringen om förarintyg för vattenskoter

Svenska Båtunionen har sänt in sitt remissvar till regeringen på dess förslag om förarbevis för vattenskoter, ett svar man delar med de två andra stora organisationerna Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet. Tillsammans representerar de tre organisationerna 300 000 medlemmar i Båtlivssverige.

– Vattenskoter är en väg in i båtlivet, speciellt för unga. Att kräva kunskap för att få köra vattenskoter är bra, men att lägga ett lagförslag som gör insteget till ett säkert båtliv både dyrt och krångligt är fel väg att gå, säger Hans Öhlund, Svenska Båtunionen.

Svenska Båtunionen menar att det redan befintliga Förarintyg för fritidsbåtar, som idag anordnas av en rad båtklubbar, studieförbund och ideella föreningar, är den bästa utbildningen för vattenskoter. Den befintliga utbildningen kvalitetssäkras av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) som består av Transportstyrelsen och båtlivets organisationer. Innehållet i denna utbildning är mer omfattande än det som föreslås av regeringen, dessutom till mellan en femtedel och tredjedel av kostnaden för den enskilde. Med regeringens förslag kommer endast stora kommersiella aktörer som väljer att verka i tätbefolkade delar av landet att kunna anordna utbildningar för förarbevis för vattenskoter.

– Det är en styrka att alla fritidsbåtsutbildningar och behörigheter som folkrörelserna utbildar för samlas hos NFB som examinator. För medborgarna är det här en tydlig och känd utbildningsväg. Regeringens förslag krånglar till det, gör det dyrare och riskerar att utplåna NFB och det befintliga utbildningssystemet, säger Hans Öhlund.

Ett förarintyg behöver också gälla för alla snabba fritidsbåtar, annars kommer man inom något år att behöva se över regelverket och ändra lagstiftningen igen. Produktutvecklingen går snabbt och det vi idag kallar vattenskoter är imorgon något annat. Varför inte göra som i våra grannländer, ha en lag som säger att man måste ha förarintyg för att framföra alla typer av snabbgående fritidsbåtar?

– Vi har arbetat med båtliv och säkerhet i snart hundra år och tar gärna en dialog med regeringen för att skapa hållbara lösningar för ökad utbildning till sjöss, avslutar Hans Öhlund.

Läs hela remissvaret på batunionen.se.