Farledsbeskrivning Siksundsleden

Gå i kurs 044o över Bergöfjärden. Du har nu två tavlor i ens rakt föröver på Bergön. När du är vid den röda pricken vid Otyget ser du en röd prick längre fram. Innan du når denna prick har du en ny enslinje som du går efter, två tavlor i ens på Siksundsön.

Farledsbeskrivning Siksundsleden

Följ enslinjen förbi den gröna pricken i ungefär 0,3M, gör en mjuk sväng till styrbord och sätt kurs 048o . Håll denna kurs till du får en tavla och sten i ens i aktern. Följ enslinjen genom Siksundet mellan den röda och gröna pricken. Gör en mjuk styrbords sväng. Nu är du ute på huvudfarleden som passerar Töre Båtklubbs anläggning på styrbords sida.