Alma på Bastaskär

Det är en vacker och solig julidag när jag och min dotter bestämmer oss för att segla ut till Kluntarna. Ombord har vi med oss vår nyinköpta gummibåt som vi ska använda till utflykter där vi inte kommer åt med vår segelbåt.

Alma på Bastaskär

Kluntarna är ett populärt besöksmål med ett flertal bastuanläggningar, uthyrningsstugor, toaletter och grillplatser. Under sommaren anlöper turbåten varje dag till ön. Här kan man också gå en vandringsled kallad Naturstigen. Stigen leder också till det vackra fiskeläget på Kluntarna och till många andra vackra platser på ön.

Under vår vistelse gick vi leden som går upp till utsiktsplatsen på Kråkskär där utsikten är fantastisk. Från toppen av berget ser man ut mot det öppna havet och ut mot Bastaskär och Småskär. När vi står där uppe pekar jag mot Bastaskärs sydostligaste udde där vraket av Alma ligger och berättar det lilla jag vet om hennes öde. Min dotter blir genast nyfiken på vraket och vi besluter oss för att åka dit med gummibåten och titta närmare på Alma.

För mig är inte Alma och historien runt henne ny. Jag har ett flertal gånger seglat förbi vraket i dom 20-tals år jag har seglat i Luleå skärgård. Men det är en hel del frågor jag inte har fått svar på. Jag vet att hon gick på grund på Marakallen och att besättningen ombord blev räddade av lotsarna på Rödkallen. Men vad var det för båt och vart kom hon i från? Hur stor var besättningen?

Jag bestämde mig för att leta reda på historien runt Alma och tog under vintern kontakt med Norrbottens Museum, Stadsarkivet, olika skeppsregistre m.fl utan att få svar på frågan. Ingen hittade något i sina arkiv. Årtalen när hon förliste var också olika. Några menade att det var 1920-talet och andra 1930-talet. Kanske kunde man hitta svar i Kurirens tidningsarkiv?  Men då arkivet inte är digitaliserat måste man vara på plats för att bläddra i tidningarna, och nu under Corona är det inte möjligt.

Under ett samtal med Lisa Lundstedt som är samordnare för Bottenvikens skärgård och som Bottenviken.se har ett samarbete med, nämnde jag min idé om en artikel om Alma och min frustration av att inte hitta något i de olika arkiv jag sökte i. Lisa frågade då om jag provat Svenska Dagbladets arkiv eftersom det nu är digitaliserat och sökbart sedan långt tillbaka i tiden. Jag tackade henne för tipset och gick in på arkivet och sökte på Alma i tiden 1920-1939. Det blev för många träffar på personnamn. Efter att bytt sökord med både Alma - Marakallen och Rödkallen dök det till slut upp en artikel om båten! Och det var en spännande historia!

Det visar sig att Alma var en tysk tvåmastad motorskonare på väg från Piteå 18 september 1930 till Luleå med trävaror när hon blev överraskad av hård nordostlig storm vid Marakallen, ett förrädiskt rev 6.2 nm ost för Rödkallen. Historien berättar att det satt en lotsvakt på taket till kapellet under stormen på Rödkallen som såg Alma förliste och slog genast larm. Besättningen på sex man räddades tack vare en heroisk insats av lotsarna på Rödkallen. Senare fick lotsarna konungens förtjänstmedalj för insatsen. 

Almas värde uppskattades till 50 000 kr men försäkringen täckte bara 27 000 kr. Kapten Duhe, skepparen och delägare i Alma blev så förtvilad över förlusten att han försökte ta livet av sig på Rödkallen men lotsarna klarade att stoppa honom.

Några dagar senare blev det sydlig vind och högvatten som lyfte Alma från grundet och skonaren drev iväg norrut med seglen uppe. Så småningom drev Alma 11 nm upp till Bastaskär där hon ligger i dag. En hel del av Alma finns kvar idag trots hon i många år har varit utsatt för vrakplundring. Delar av akterskeppet av vraket ligger 100- 150 m från land.

Bild på Alma taget på 30-talet. Fotograf Saul Persson. Tack till Gunnel Johansson som har lånat ut bilden till artikeln.

Det här skrev Svenska Dagbladet fredag den 19 september 1930:

Tysk skonare på grund utanför Luleå
Besättningen räddades av Rödkallens lotsar

Luleå, torsdag. På onsdagsmiddagen strandade på Marakallen utanför Luleå tyska motorskonaren Alma, hemmahörande i West-Raude i Friesland. Fartyget har kört högt upp på Marakallens sydligaste bank, ett mycket farligt grund. Till följd av hård nordostlig storm har vattnet under natten ytterligare fallit. Då Rödkallens lotsar anlände i sin motorbåt, skjöljde vågorna över fartyget och besättningen befann sig i et mycket kritisk situation. Undsättningen var förenad med den största risk för lotsarna, då sjön våldsamt bröt över grundet och kuttern hade att manövrera mellan undervattensgrunden. 

Till sist lyckades man från Alma utsätta den lilla skeppsbåten, som uppfångades av lotskuttern. Det strandade fartyget, som mäter 96 registerton, hade vid Lövholmen i Piteå lastat 35 standards trävaror och var på väg till Luleå. 

Huvudägare är fartygets befälhavare, kapten Duhe, som uppskattar skutans värde till 50 000 kr, medan assuransen icke täcker mer än 27 000 kr.

Motorskonaren anser nu tillspillogiven. Kapten Duhe har på torsdagen under vistelsen på Rödkallens fyrplats nödgats sättas under bevakning, enär den lidna förlusten gripit honom så hårt att hans sinnen omtöcknats. Har har i ett anfall av sinnesförvirring sökt beröva sig livet. En bärgningsångare avgick på eftermiddagen till Rödkallen för att hämta kaptenen och besättningen och föra in till Luleå.

---------------------

Ett registerton utgörs av 100 engelska kubikfot, vilket motsvarar 2,83 kubikmeter. Vid skeppsmätning angavs fartygets inre rymd, volymen, i registerton. Skeppsmätning i registerton började avvecklas 1982.