Huvön i Kalix skärgård

Vid en landsomfattande omröstning utsågs Stora Huvön till en av Sveriges vackraste öar med sin fina naturhamn och det härliga havsbadet. Det som är allra mest kännetecknande för ön är de branta klippväggarna och ravinerna som störtar rakt ner i havet. På ön finns också en fornlämning i form av en labyrint.

Huvön i Kalix skärgård

Gästhamnen:
Insegling: På den nordöstra delen finns en djup, mycket vacker, naturhamn som är väl skyddad för de flesta vindar och med en fin liten sandstrand. Närmast stranden är det mycket grunt men efter ett 20-tal meter blir det snabbt djupt. Även segelbåtar har möjlighet att gå in i viken tack vare det fina vattendjupet.

På den nordöstra delen finns en djup, mycket vacker, naturhamn som är väl skyddad för de flesta vindar och med en fin liten sandstrand. Närmast stranden är det mycket grunt men efter ett 20-tal meter blir det snabbt djupt. Även segelbåtar har möjlighet att gå in i viken tack vare det fina vattendjupet. Viken är vackert omgiven av gran-, tall- och björkskog. Sanddynerna bildar en vacker övergång mellan sandstranden och den norra sidan av klapperstensfältet.

Norr om viken finns det en stor och fin sandstrand som är bra för bad. På den nordligaste delen finns det fina platser att t.ex. tälta på.

På den västra stranden finns ett stort område med bergshällar. På flera ställen är naturen imponerande med lodräta bergsväggar som störtar rakt ner i havet. På berget är det en fantastisk utsikt där man ser flera öar i Kalix och Luleå. Betraktar man bergväggen från nordvästlig riktning en stund, framträder en äldre sammanbiten gubbe som stöttar upp sydvästklippan med sin rygg. Under sommaren stödjer gubben sin arm mot den spända vattenytan och på vintern får han hjälp av isens sega styrka både genom stormar som solsken. På den södra delen av västra stranden finns en liten sandstrand med mycket fin sand. Det finns en öppning mellan stenarna i vattnet och platsen är därmed möjlig för strandhugg.

En bred och mycket djup ravin skär rakt genom berget. Där den är som djupast stupar bergväggarna 25-30 meter ner mot ravinens botten. I närheten av den finns det också flera mindre raviner och man måste se sig noga för när man promenerar i området. Längst ner i ravinen kan man se ormbunkar och andra växter. Det finns en fin platt sten som man kan sitta och studera havet på.

Det finns ett vackert klapperstensfält som är en sevärdhet du inte får missa. Det sträcker sig över hela ön i nordväst-sydostlig riktning. På vissa ställen består den av mycket små stenar som slipats runda av inlandsisens framfart. På delar av fältet är stenarna bevuxna med lava och/eller mossa. Ungefär i mitten av klapperstensfältet finns det en liten labyrint, som dock kan vara svår att upptäcka. Men det finns en stig som leder rakt över berget och korsar klapperstensfältet exakt där labyrinten ligger. En liten bit från labyrinten finns en markering i form av ett litet stenröse. Varför detta är lagt är det ingen som vet.

Distanstabeller för Kalix