Jesus vid havet

”Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.”

Jesus vid havet
Jesus på Hällgrundet

Den här berättelsen i Nya testamentet har betytt mycket för många generationer av kustbor. När stormen dånade och flera av öns innevånare var ute på havet i fiske eller säljakt, då samlades man i kapellet för att finna tröst och styrka, hos varandra och hos Jesus. När konstnären Erik Marklund reste sin skulptur Jesus på Hällgrundet 1957 skapade han ett landmärke för sjöfarande på väg till den skyddade hamnen i Brändöskär.

Skärgårdsgudstjänst på Småskär

På många av öarna i Bottenviken i Sverige och Finland finns små kapell. Kapellen på Brändöskär och Småskär byggdes under början av 1700-talet. Redan 1652 hade drottning Kristina skänkt Småskären till Luleås borgare.

I dag har många av stugorna i fiskelägena förvandlats till fritidsbostäder. Tiderna förändras men traditionerna lever vidare. Att lägga ut näten och fånga sin egen fisk och röka den. Att klämma löjrom när trålarna kommer in med siklöja på hösten. Att samlas i kapellet i Småskär under skärgårdsgudstjänsten på sommaren och möta vänner och bekanta. Så går livet vidare ute på öarna i Bottenviken.

Texten i den här artikeln är hämtat från ett av våra 16 skyltar vi levererade till Luleå kommun och som stod på Södra Hamplen frå 2013 till 2018.

Skylterna på Södra Hamplan

Södra Hamnplan i Luleå invigdes den 23 augusti 2013 av kronprinsessan Victoria, som anlände med ostindiefararen Götheborg. Flera tusen Luleåbor deltog i invigningsfesten. Södra Hamnplan har sedan staden grundades fungerat som en av Luleås viktigare inlastningshamnar och är idag en central samlingsplats tillgänglig för Luleåbor och turister. 

När Södra Hamnplanen invigdes fick Bottenviken.se i samarbete med filmaren och journalisten Boris Ersson i uppdrag av Luleå kommun att ta fram skyltar som berättade om livet i skärgården och om Luleå som sjöstad i text och bilder. Vi gjorde 8 skyltar i 2013 (två på varje ram) och ytterligare 8 skyltar till Hamnplanen i 2015. Skyltarna var mycket uppskattat och nu kan du läsa historierna på skyltarna i form av artiklar. Första artikel ut är Kustfiskaren - en utrotningshotad art? 

Skyltarna hade följande tema:

Skyltar från 2013

 • Kustfiskaren - en utrotningshotad art?
 • Då är livet skönt att leva
 • En bro av järn över Bottenviken
 • Kranen som räddades av Luleborna
 • Möten och strandfynd - vinter
 • Möten och strandfynd - sommar
 • När vattnet fryser till is
 • Och de seglade ut i världen…

Skyltar från 2015

 • Staden vid vattnet
 • Havets motorvägar
 • Öar mitt i stan
 • Det var en gång
 • Där älven möter havet
 • Junkön och Kluntarna
 • Jesus vid havet - Den här artikeln
 • Hindersön - en levande samhälle