Äta ute - en väg till bättre hälsa

I den nya broschyren "Äta ute" får du hälsosamma tips för utflyktens matsäck. Broschyren riktar sig i första hand till ovana friluftsutövare, men kan också fungera som inspiration för alla som vill hitta alternativ till korven.

Äta ute - en väg till bättre hälsa

Att vistas ute i naturen kan ge många hälsovinster såväl fysiskt som psykiskt. En del av ett aktivt friluftsliv är att äta ute, och maten vi äter påverkar förstås också hur vi mår. Att kombinera friluftsliv med hälsosam kost bidrar därför på flera sätt till bättre hälsa.

Länsstyrelserna och regionerna i de fyra norrlänen har tillsammans tagit fram broschyren som en del av den nationella satsningen Friluftslivets år 2021.

Foldern finns för nedladdning nedan. Det går också att beställa tryckta exemplar för den som föredrar det.