Strömnäs småbåtshamn i Piteå

Hamnbassängen/Strömnäshamnen nedanför Stadshuset är en del av Norra Hamn. Här finns 10 st gästplatser.

Strömnäs småbåtshamn i Piteå
Strömnäs småbåtshamn i Piteå

Hamnen i Strömnäs

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 70
Hamnservice: Gästhamn, el, vatten, sopstation och toalett.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.317878, 21.496607

Strömnäs

Hamnen ligger väl skyddad från alla vindar och är djup, dess ända begränsning är kraftledningarnas frigångshöjd på 10 meter.

Den har 70 båtplatser, gästhamn, el, vatten, sopstation och toalett.
100 meter från Strömnäs Småbåtshamn ligger Norra Småbåtshamnen.

Strömnäs Småbåtshamn är hemmahamn för sjöräddningsselskapets räddningsbåt i Piteå. Den är bemannad av ett 20-tal personer som ligger i beredskap 24 timmar per dygn under båtsäsongen.