Stor-Räbben i Piteå skärgård

Stor-Räbben beskriver vi bäst som en ö med karg miljö. Fast karg på ett bra sätt, på ett vackert sätt. Här finns minnen från förr. Du kan se spår av de husgrunder som forntida säljägare och fiskare lämnat efter sig. Du hittar också Nummerhällan, ett lodrätt klippblock där vattenståndsmärken från 1750 till 1884 finns inhuggna. Ganska fantastiskt om man tänker på det.

Stor-Räbben i Piteå skärgård
Stor-Räbben i Piteå skärgård

Gästhamnen på Stor-Räbben

Förtöjning:
Hamndjup: 
Hamnplatser: Vi piren finns en allmän brygga
Hamnservice: Eldstad, vedförråd samt torrtoa
Uthyrningsstuga: En uthyrningsstuga för 4 personer (Läs mer under Boende)
Övrigt: Hit kan du även ta dig med turbåt under sommarsäsongen, bokas via Piteå Turistbyrå.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.187002, 21.922896

Fiskeläget som blev sommarparadis

Fiskeläget som blev sommarparadis

Vi tar turbåten från Norra hamnen i Piteå och får en fin resa ut genom Piteå skärgård. Målet är Stor-Räbben längst ute vid havet. Tillsammans med Stenskär skulle jag vilja utnämna Räbben till Piteå skärgårds verkliga sommarparadis. Men så har det inte alltid varit. På Räbben finns en mer än tusenårig historia som handlar om fiske av lax och strömming, säljakt och generationer av hårt slitsamt arbete. Räbbens storhetstid som fiskeläge var på 1700- och 1800-talen. Då var Stor-Räbben Norrbottens största fiskeläge! I dag finns inte en enda yrkesfiskare på ön. Räbben är förvandlad till ett sommarparadis för stugägare och besökare, och för barnen som njuter av fina dagar ute vid havet.

Att du ska besöka naturreservatet Stor-Räbben tycker vi är självklart. Ett tips dock, vid nordlig vind bör du ankra på sydsidan, men blåser det sydlig vind är den norra sidan att föredra. Bottenskaffenhet sand samt långgrunt.

Om det blåser nordlig eller ostlig vind, gå in i hamnen på södra sidan. Vi insegling följ noga ensmärken på land. Vi piren finns en allmän brygga och på stranden finns eldstad, vedförråd samt torrtoa.

På Stor-Räbben

- växer ytterskärgårdens karaktärsväxter men också ovanliga växter som nattviol och havtorn. Fågellivet är rikt och sällsynta fåglar som labb, tordmule och havsörn kan ses på ön. Stor-Räbben ingår i ett naturreservat tillsammans med Mellerstön, Lill-Räbben, Bondökallarna, Ol-Svensakallen, Ol-Svensastenarna och Lilla Björn.
Stor-Räbben har en lång historia, kanske den äldsta i Piteå skärgård.

Ön har rikligt med lämningar efter forntida säljägare och fiskare, som labyrinter och tomtningar, d v s husgrunder efter primitiva hyddor.

Arkeologiska undersökningar visar att de äldsta lämningarna beräknas vara från 400-500-talet. Dessa finns i närheten av den nyrenoverade båken på öns högsta punkt 18 meter över havet. Nuvarande båk, ritad av Gustav von Heidenstam, byggdes i slutet på 1850-talet. Den första båken byggdes 1707.

Stor-Räbben

Säljaktens betydelse avtog med tiden och istället ökade fisket. Från mitten på 1700-talet och under 1800-talet var Stor-Räbben det största fiskeläget i Norrbotten.
På 1800-talet ansågs Räbben och Vargön som de bästa platserna för laxfiske i Piteå stad men arrendena var höga och oöverkomliga för de flesta. Det var egentligen bara handelsmännen och de mest förmögna borgarna i staden som hade råd att arrendera dem.
Den sista fiskestugan på Räbben byggdes 1979 och öns
sista yrkesfiskare slutade sin verksamhet 1988. De pittoreska fiskeläger som finns på Stor-Räbben och Svarthällan är numera fritidsbostäder.