Vattenskoteråkandet förväntas öka under sommaren

En stigande försäljning av vattenskotrar i kombination med att många hemestrar gör att Kustbevakningen väntar sig en intensiv sommar till sjöss med ett ökat vattenskoteråkande.

Vattenskoteråkandet förväntas öka under sommaren
Kustbevakningen använder sig av vattenskoter för både räddningstjänst och sjöövervakning. Foto: Valdemar Lindekrantz

Att köra vattenskoter har vuxit i popularitet de senaste åren. Vissa äger sin egen medan andra hyr eller lånar av vänner och bekanta.

– De senaste åren har vi sett att nya grupper av förare som skaffar sig vattenskoter inte har samma sjövana och kunskap som fritidsbåtsägare traditionellt sett har. Vattenskotern i sig är inte ett problem utan snarare bristen på kunskap och omdöme hos vissa förare, säger Stina Karlsson, sjötrafikhandläggare.

Förarbevis dröjer till 2022
Ett obligatoriskt förarbevis är på gång och regeringen planerar att införa det sommaren 2022. I och med det krävs en formell utbildning för att få köra vattenskoter.

– Vi på Kustbevakningen ser positivt på kravet på förarbevis och utbildning, även för att köra mindre snabbgående båtar. För att få framföra denna typ av farkoster i Kustbevakningen krävs årlig utbildning i både handhavande och säkerhet, säger Stina Karlsson.

Kustbevakningens ledningscentral får ta emot många klagomål
Vattenskotrar lockar till ett mer lekbetonat beteende på sjön. Något som många upplever som störande. Kustbevakningen får under sommaren ta emot många samtal från människor som upplever vattenskoteråkning som störande eller farlig.

– När många väljer att hemestra på grund av pandemin minskar utrymmet och irritationen riskerar att växa. Därför är det viktigt att visa hänsyn och bara köra där man kan hålla säkert avstånd från andra. Ser man att någon inte respekterar hastighetsbegränsningar eller kör vårdslöst kan man kontakta vår ledningscentral, säger Stina Karlsson.

Vattenskotrar lyder under samma regelverk som båtar
Under sommaren arbetar Kustbevakningen med att förebygga och stävja brott mot sjölagen och sjötrafikförordningen. Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att bestämmelserna kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg. För att få köra vattenskoter måste man dessutom ha fyllt 15 år.

Sjötrafikövervakning prioriteras men räddningstjänstansvaret kommer först
Kustbevakningens ansvar för miljöräddning till sjöss dimensionerar den operativa verksamheten. Det innebär att det inte är praktiskt möjligt att skicka patruller på alla de tips som kommer in till ledningscentralen. Att kontrollera sjötrafiken är en prioriterad uppgift sommartid, och de tillgängliga patrullerna disponeras efter trafikintensitet och övriga arbetsuppgifter, men alltid utifrån att Kustbevakningen klarar av sitt räddningstjänstuppdrag.

Förebyggande arbete genom patrullering och riktade insatser
Kustbevakningen finns längs hela Sveriges kust samt i Vänern och Mälaren. Vi agerar på egen hand, men i dessa sammanhang ofta i samverkan med framförallt Polisen och Kronofogden.

– Blir det en sommar med mycket sol och värme räknar vi med att många människor ger sig ut på havet och att vattenskoteråkandet kommer öka. Vi på Kustbevakningen kommer att arbeta med att förebygga och stävja brott mot sjölagen och sjötrafikförordningen. Både i form av allmän patrullering och riktade insatser i områden där vi ser en återkommande problembild, säger Stina Karlsson.