Toranda Marina

I juli 2014 byggdes en ny och modern gästhamn i Hellälä i Torneå. Gästhamnen Toranda Marina ligger på gränsen till Haparanda och har plats för ca hundra båtar, vilket klart förbättrar serviceutbudet för turister i området.

Toranda Marina

Gästhamnen: 40 gästplatser.
Förtöjning: Flytrygga
Hamndjup: 3 meter.
Telefon: +358 40 658 3817 eller +358 50 374 2550
Service:
Restaurang
Vattenplats
Elplatser
Tankning (bensin och diesel)
Dusch
Bastu

Insegling via farleder i Torne älv.
Hamnen ligger ca 10 nm från Seskarö och ca 4 nm från ön Hanhinkari, Haparanda Båtklubbs klubbstuga.

”Muddringen av Torneå älv möjliggjorde byggandet av en ny, nordlig gästhamn. Målet på lång sikt är att göra Toranda till båtfolkets Nordkapp, som ger båtvänner en helt ny upplevelse”, säger Erkki Hanhirova, verkställande direktör för Toranda Events, om planerna.

Hellälä är en viktig del av Torne älvs historia

Finlands och Sveriges gemensamma flottningsförening grundades 1917. Ursprungligen fanns sorteringsplatsen vid Saarenpää, men under andra världskriget 1939–1945 flyttades den stegvis till Hellälä. År 1943 sålde Kemi Oy Hellälänniemi-området till flottningsföreningen, där man lät bygga ett nytt huvudkontor.

Under årtiondena kom flottningen på Torne älv att inkludera många betydande personer, eftersom flera generationer arbetade med att flotta virke. Den mest berömde flottningschefen var Åke Svensk, som dominerade flottningsföreningen i nästan 40 år. Svensk, som tillträdde som flottningschef 1943, var även en berömd idrottsman som ledde det finländska laget vid fyra vinterolympiader. Han präglade den sista framgångsperioden inom flottningen, som avslutades på 1960-talet i och med de ökade biltransporterna. Flottningföreningens verksamhet upphörde 1971, och ett betydande skede i Torne älvs historia kom till ända.

År 1974 övergick Hellälä-området i Hanhirova-Yhtymäs ägo (sedan år 1981 Havator). Havators huvudkontor, reparationsverkstad och verkstadsförråd utrustningslager fanns i Hellälä fram till början av 1990-talet.

Utvecklingen av Hellälä-området fick sin början i början av 1990-talet, då man planerade ett evenemangscenter med namnet Perämeri Center på området. Det anslående projektet flyttades fram på grund av recessionen, och år 2008 fick projektet det nya namnet Toranda.

Första skedet med att bygga Toranda fick sin början i maj 2013. Arbetet inom det första skedet med att bygga Toranda fick sin början i maj 2013, och invigningen firades i november samma år. Det andra skedet innebär en gästhamn, segelsällskap och fyrbastu på området. Det tredje skedet omfattar ett framtida större evenemangscenter. Byggrätten för utvecklingsområdet i Hellälä täcker 75 000 kvadratmeter.

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

  • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
  • Karlö - Uleåborg 25nm
  • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm