Selkäsarvi

Selkäsarvi ingår i en nationalpark som heter Perämeri Nationalpark, vilket betyder Bottenvikens Nationalpark. Den ligger på den finska sidan av gränsen ute i skärgården inom Torneå och Kemi kommuner.

Selkäsarvi

Gästhamnen: 30 gästplatser.
Förtöjning: Flytbrygga
Hamndjup: Från 2-4 meter.

Övrigt:
I hamnen finns två bryggor, bojar och förtöjningsringar. I närheten av hamnen finns en eldplats, ett informationstavla, ett torrtoalett, vedförråd och bastu. Naturstigen börjar i hamnen i riktning mot den södra ändan. Hamnen är utsatt för nordvästliga vindar.
Man kan också komma till holmen med de kryssningar som arrangeras av Kemi stads turistbyrå med avfärd från Kemi gästhamn.

Naturstig
Den 1 km långa naturstigen går från hamnen i Sarvi till Selkäsarvis södra udde. Längs stigen finns förutom fiskarstugor även lämningar av gamla stugor och bastur, gamla båtplatser, en restaurerad båk och ett solur hugget i sten.

Evenemang
Vartannat år det andra veckoslutet i augusti har Forststyrelsen anordnat Bottenviksdagar på Selkäsarvi.

Bottenvikens Nationalpark

Parken stiftades 1991 för att bevara och skydda den ömtåliga naturen här ute i havsbandet. Den upptar en yta av 157 kvadratkilometer, varav större delen består av grunda vatten på mindre än 10 meters djup och ett stort antal öar och grynnor.

I nationalparken ser man många exempel på olika stadier av landhöjningen som gör att skärgården växer ur havet med nästan en centimeter om året. Landhöjningen skapar en världsunik skärgårdsmiljö som är i ständig och snabb förvandling. Stränder som för en mansålder sedan var landningsplatser för fiskare, ja hela fiskelägen, har i dag hamnat uppe på torra land.

Selkäsarvi är en fiskarby som växte upp på holmen Selkäsarvi i början av 1800-talet. Största delen av fiskarna var karlöbor som var tvungna att flytta sig från fiskevattnen i Malören i Sverige till Selkäsarvi och de närliggande holmarna. Fiskarna uppförde många bostäder på holmarna.

Trävirket flottades som timmerflottar till holmarna. Hungeråren som inträffade under samma tid förde ännu mera folk till holmarna. Som mest hade Selkäsarvi fiskarby 300 invånare. Ännu på 1930- och 40-talen fanns det många byggnader från byn kvar, såsom stugor, salthus samt bastur. Efter det har de flesta byggnaderna försvunnit. Ailinpieti är en av de äldsta och mest ursprungliga av de byggnader som finns kvar.

Ailinpieti är en gamla fiskarstuga som är en enrumsstuga av timmer. Ailinpieti fiskarstuga står alltid öppen. Fiskarstugan ligger vid karlöbornas båthamn. Runt stugan finns flera platser för uppdragning och sjösättning av båtar, eftersom platserna förflyttats långt från stranden som en följd av landhöjningen. Stenarna i området innehåller mycket ristningar. I en sten bredvid Ailinpieti har man ristat in årtalet 1773. Brunnen är gjord på 1800-talet. Båken som visat vägen för fiskare uppfördes på 1930-talet men möjligtvis har det funnits en båk på platsen redan tidigare. Sarvis bastu som fanns kvar ännu på 1970-talet uppfördes år 1833.
Ailinpieti byggdes på 1860-talet. Den första ägaren var Arvid Ailinpieti vars ättlingar använde byggnaden ända fram till 1960-talet. Därefter har byggnaden stått tom. Då Ailinpieti övergick i statens ägo i början av 1990-talet blev den ett skyddsobjekt enligt miljöministeriets beslut. Byggnaden restaurerades år 1994.

Artiklar från Selkäsarvi:

En gudomlig lax och en förtrollad kväll

Den godaste lax jag någonsin har ätit kom simmande norrut längs den finska kusten för att fortplanta sig i en av älvarna i Bottenviken. Tyvärr fick den aldrig spruta sin mjölke på någon laxhonas ägg. 

Läs hela artiklen-»

Tornet som kom för sent

- När ni kommer till Kemi måste ni besöka Selkäsarvi, hade Joni Skiftesvik sagt när vi träffades i Båtskärsnäs. Joni hade berättat att Selkäsarvi hade varit bebodd av närmare 300 fiskare när strömmingsfisket var som störst. Ön var också ett centrum för smuggling av lax, brännvin och vapen under olika perioder av den finska historien. Vid sekelskiftet gömde sig flyktingar och upprorsmän undan den ryska tsarens säkerhetspolis. Än i dag kan man se spåren efter stengrunder och hyddor på ön.

Läs hela artiklen-»

Konsten att snabbt bli känd i en hamn

Det finska sjökortet visar ett man bör hålla nära intill grannön linnanklupu och följa en inseglingsränna på 2,5 meters djup in mot hamnen i Selkäsarvi. Norr om hamnen mellan Selkäsarvi och ön Maasarvi är det grunt. Vi följer kortet och svänger sakta in mellan stenarmarna utanför båthamnen. Vid de två flytbryggorna ligger båtarna tätt intill varandra. Vi går förbi den första bryggan men upptäcker snart att även den andra är fullbelagd. En man kommer ut på den första bryggan och vinkar åt oss att vi kan lägga till längst in bakom sjöräddningens orangemålade båt som ligger ytterst på bryggan.

Läs hela artiklen-»

Hyvä sauna!

På Selkäsarvi är den vedeldade bastun öppen för alla. 
När Heikki och jag går mot bastun för att ta ett bad kommer en naken kvinna och en lika naken man ut ur huset och springer ner till vattnet och simmar några tag. På vägen tillbaka upp fyller mannen två hinkar med vatten och bär dem upp till huset.

Läs hela artiklen-»

Bottenvikens nationalpark

Efter frukosten går vi en tur på Selkäsarvi. I båthamnen finns en stuga där man har satt upp information om ön. På kartor och affischer läser vi att Selkäsarvi ingår i en nationalpark som heter Perämeri Nationalpark, vilket betyder Bottenvikens Nationalpark.

Läs hela artiklen-»

Nyrökt sik på Selkäsarvi

Vi vandrar på träspången som leder söderut från båthamnen, genom ett vackert landskap med mycket sten, stora enbuskar och små grå och röda stugor. På ett ställe intill stigen stannar vi till och försöker läsa tiden på en gammal klocka som befolkningen använde redan på 1700-talet. Klockan är lika enkel som genialisk: På en sten har man huggit ett hål och runt hålet har man ristat in en cirkel. Sätter man en liten pinne i hålet visar skuggan hur mycket klockan är!

Läs hela artiklen-»

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

  • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
  • Karlö - Uleåborg 25nm
  • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm