Bottenvikens Nationalpark firar 25 år

Bottenvikens Nationalpark som ligger på den finska sidan av gränsen firar 25 år. Parken stiftades 1991 för att bevara och skydda den ömtåliga naturen här ute i havsbandet.

Bottenvikens Nationalpark firar 25 år
Bottenvikens Nationalpark

Den totala ytan är 157 km², varav endast 2,5 km² utgörs av land. Bottenvikens nationalpark gränsar direkt till Sverige, på ön Kataja finns till och med landgräns. Nationalparkens populäraste sevärdheter är de gamla idylliska fiskelägena på öarna Iso-Huituri, Selkä-Sarvi och Pensaskari.

I nationalparken ser man många exempel på olika stadier av landhöjningen som gör att skärgården växer ur havet med nästan en centimeter om året. Landhöjningen skapar en världsunik skärgårdsmiljö som är i ständig och snabb förvandling. Stränder som för en mansålder sedan var landningsplatser för fiskare, ja hela fiskelägen, har i dag hamnat uppe på torra land.
Den låga salthalten i vattnet har skapat en ovanlig flora och fauna med arter som försöker klara sig i brackvattnet. Organismer som är vana vid salt vatten får problem här liksom sådana som trivs i sött vatten. Om dessa saker bedrivs forskning i området. Ett annat skäl till att bilda nationalparken var att man vill värna om kulturmiljön i skärgården. Gamla fynd på öarna berättar att den här skärgården har varit befolkad mycket länge. Fiske och säljakt har bedrivits åtminstone sedan 1500-talet. Gamla byggnader har bevarats som ett minne av den traditionella fiskekulturen i nationalparken. På södra delen av fiskeläget Selkä-Sarvi har Ailinpietis fiskestuga, som härstammar från 1860-talet, restaurerats.

2-3 juli 2016 firar man Bottenvikens nationalpark 25 år jubileum på ön Pensaskari. Från Sverige kan man åka med turbåten Bosmina.