Pris till Staffan Svanbergs minne

Tillsammans med familj, lokalbefolkning, Världsnaturfonden WWF och Naturvårdsverket instiftar Ekoturismföreningen ett särskilt pris kring hållbar naturturism och naturvård till Staffan Svanbergs minne. Idag, den 30 april, ett år efter Staffan Svanbergs bortgång, presenteras priset som delas ut för första gången den 22 maj.

Pris till Staffan Svanbergs minne
Staffan Svanberg

ETT PAR ÅR innan nationalparken Haparanda skärgård bildades 1995 valde Staffan Svanberg att kombinera sitt arbete som lärare med ett familjeföretag inom natur- och ekoturism. Via företaget Bosmina erbjöd han under nästan 25 år en uppskattad mix av båtturer ut till Haparanda Sandskär, sälsafaris, guidade vandringar och övernattningar. Under merparten av dessa år arbetade Staffan Svanberg även som tillsynsman för nationalparken längst upp i Bottenviken.
- Staffan Svanberg hade många kvalifikationer. Han var en ytterst kunnig och hängiven guide, som var djupt engagerad i miljö- och naturskyddsfrågor. Dessutom var han ett levande exempel på hur natur- och ekoturism kan gå hand i hand med tillsyn och skötsel av en nationalpark eller ett reservat, berättar Pär Innala som idag jobbar på Ekoturismföreningen, men som hade Staffan Svanberg som arbetskamrat och mentor under ett par år.

- DET ÄR DENNA ALLTFÖR ovanliga mix, som Ekoturismföreningen med hjälp av en privat donation vill hedra och uppmärksamma med ett särskilt mångfaldspris till Staffan Svanbergs minne. Vi är övertygade om att både naturturism och naturvård har mycket att tjäna på en avsevärt närmare samverkan och dialog. Under minst tre år kommer därför priset att premiera framgångsrika exempel på samverkan mellan naturturism och naturvård och människorna bakom. Initiativ och insatser som stärker naturskydd, gynnar biologisk mångfald och tillgängliggör vår natur för fler.

LENA SVANBERG, SOM LEVDE och arbetade med Staffan Svanberg under 45 år glädjer sig åt det nyinstiftade priset.
- Staffan lämnade oss hastigt under valborgsmässohelgen förra året. Tyvärr många år för tidigt, eftersom han hade mycket kvar som han ville uträtta. Priset blir därför ett sätt att föra hans arbete, tankar och erfarenheter vidare till andra människor runt om i Sverige, som liksom Staffan brinner för att skydda och visa upp värdefull natur, säger Lena Svanberg.

THOMAS ÖBERG, FOTOGRAF, naturinformatör och egen företagare strax norr om Luleå, arbetade under många år tillsammans med Staffan Svanberg.
- Staffan var en man som stod mitt emellan teori och praktik. Han både förmedlade kunskap till öns besökare och lade ut spänger som samma besökare sedan vandrade på. I grunden var Staffan utbildad biolog och jobbade många år som lärare innan han blev turismentreprenör. Han var en mycket uppskattade guide och pedagog, och en eldsjäl som ville värna, vårda och visa upp nationalparken Haparanda skärgård, berättar Thomas Öberg och fortsätter:

- Staffan brann också för miljö och naturskydd runt om i världen. Långa perioder tillbringade han i andra länder som bland annat Mongoliet, Indien, El Salvador, Kenya och Kamerun på uppdrag för bland andra Världsnaturfonden WWF och Sida. Främst handlade det om att förmedla kunskaper om hur hållbarhet och miljöfrågor kan inkluderas i skolundervisningen. Hans bortgång förra året resulterade därför i en lång rad kondoleanser från pedagoger och kollegor runt om i världen.

Staffan Svanberg hade en nära relation med Bottenvikens sälar. Han visade upp dem och hjälpte sälforskare, men värnade även en nära relation med några av områdets kustfiskare, som inte alltid hade samma positiva attityd till sälarna.

PRISET TILL STAFFAN SVANBERGS minne bygger på en donation som Svenska Ekoturismföreningen mottog från en privatperson tidigare i år. Tillsammans med familjen Svanberg och lokala företrädare för boende runt nationalparken har prisets syfte och kriterier för framtida pristagare utformats. Eftersom Staffan Svanberg hade en nära relation med WWF har även Världsnaturfonden ställt sig bakom priset och kommer att sprida information om själva priset och framtida pristagare. Naturvårdsverket har tackat ja till att ingå i minnesprisets jury tillsammans med Ekoturismföreningen och familjen Svanberg.

PÅ DEN INTERNATIONELLA DAGEN för biologisk mångfald den 22 maj 2017 kommer en prissumma på 10 000 kronor för första gången att delas ut till minst två personer bakom en lyckad samverkan mellan naturvård och naturturism till gagn för naturskydd, biologisk mångfald och unika naturupplevelser.

Svenska Ekoturismföreningen