Luleå 1950-talet

Välkommen till Luleå på 1950-talet med broöppning och färjan Trafik sista tur över älven.

Luleå 1950-talet
Ångfärjan Trafik anländer till Bergnäset. Till höger syns Bergnäsbron under uppförande. Fotograf: Schröder Leif

Filmen är från 1950-talet och visar när Bergnäsbron byggdes och öppnades. Bron stod klar 1954 och var då med en längd på 896,5 meter. Sveriges längsta bro den gången.

Filmen visar också invigningen av Örnässkolan, statyn flickan vid foten av Floras kulle, Norrbottens mässan, första segelbåtarna som passerar broöppningen vid Bergnäsbron. Ett klipp visar också färjan Trafiks sista tur över Luleälv.