Bryggan i Norra Hamn

I fjol kom en ny betongbrygga på plats i Norra Hamn i Luleå. Den nya vågbrytande betongbryggan kommer att klara det utsatta läget med is och vågor betydligt bättre än den gamla träbryggan, som havererade under vintern 2019.

Bryggan i Norra Hamn
Norra Hamn när Bothnia Eskader besökte Luleå för många år sen.

Den stadsnära bryggan ligger på samma ställe som den gamla, bortanför det sista hamnmagasinet. Här hoppas kommunen att bryggan kommer att locka till sig båtfolk och skapa mera liv i Norra Hamn.

Vi hoppas att den nya bryggan bidrar till att göra staden tillgänglig för fler båtgäster- här kan man lägga till med båt för att shoppa eller äta på restaurang, säger Helena Holm, samordnare för skärgård och turism, och pekar därmed på nyttan även för centrumhandeln. Det är en fin gästbrygga med stadsnära läge och kvällssol.

Bryggan i Norra Hamn har i år fått belysningsstolpar med el-uttag. Elen kommer inte att anslutas men är förberedd för eventuella arrangemang och liknande där man under kortare perioder har behov för ström. I anslutning till bryggan finns också fyra toaletter.

Den nya betongbryggan är underhållsfri och beräknas ha en lång livslängd. Vintertid är tanken att den belysta bryggan ska fungera som en landgång ner till isbanan.

Kommer ni i håg när båtevenemanget Bothnia Eskader besökte Norra Hamn? Mycket båtar och människor som hade trevlig i vackert sommarväder. De två dagarna båtarna låg i Norra Hamn och stämningen som var den kvällen ser vi gärna igen!

Bottnia Eskader var en gemensam båttur i eskaderform från Piteå till Uleåborg för svenska och finska båtägare.

Första gången föreningen Bottnia Eskader genomfördes var i 2001 med uppföljningar 2005 och 2009. Senaste gången man arrangerade eskadern var i 2012. Första året deltog 84 båtar. I 2005 deltog 76 båtar och 2009 var det 51 båtar.

En liknande eskadersegling men betydligt kortare, har arrangerats med god anslutning tidigare genom åren. Eskadersegling skedde 1986 från Luleå till Kemi. Detta var första gången och anslutningen var mycket god. Cirka 120 båtar deltog.
1987 arrangerades en uppföljning men med start i Kemi i motsatt riktning med 14 deltagare.
1990 - 1992 med växelvis startpunkt deltog ca. 70 båtar per resa och i 1998 med 47 båtar.

Önskar du besöka Norra Hamn med segelbåt?

Luleå Bergnäsbroen
(65-34,7N 22-07,6E) 
Sjökort 414, 4101
Klaffbro. Segelfri höjd vid stängd bro: 7,3 m.
Broöppning sker vid ett tillfälle mellan kl 09:00 - 10:00, 19:00 - 20:00 vardagar utom dag före söndag och helgdag.

Öppning av bron beställs minst tre timmar i förväg.
Telefon: 070-25 61 051.

Från bron ges följande signaler: