Viktig utrustning glöms bort på isarna

Vintern är här och då ger sig många ut på isarna runt om i landet. Då är det viktigt att ha rätt saker med sig för att undvika en olycka. Men av de som någon gång vistas ute på isen är det få som har med sig isdubbar eller ispikar, visar en undersökning som Sjöfartsverket genomfört tillsammans med Kantar Sifo.

Viktig utrustning glöms bort på isarna

Att få med sig rätt utrustning är väldigt viktigt, oavsett om man planerar att ge sig ut på egen hand eller tillsammans med vänner eller familj.

Det gäller alltid att agera förebyggande när det kommer till säkerhetsarbetet. Med relativt enkla medel kan alla förbättra den egna säkerheten på isarna. Därför är det bra att till exempel ta med isdubbar, räddningslina och flytväst innan man ger sig ut på isen. Det är också bra att meddela vänner och familj om sina planer. (Fler säkerhetstips finns längre ner.)

Av de svenskar som någon gång vistas ute på isen under vintern har en stor majoritet med sig både mobiltelefon och sällskap. Det visar en undersökning som Sjöfartsverket genomfört tillsammans med Kantar Sifo hösten 2021. Däremot är det många som glömmer bort andra viktiga saker, som isdubbar och ispikar, enligt undersökningen.

60 procent av de tillfrågade vistas någon gång på isen (natur-is på sjöar eller andra vattendrag) under vinterhalvåret. Men bara 23 procent av dessa har alltid med sig isdubbar, och 26 procent har med sig det ofta eller ibland. 11 procent uppger att de alltid har med sig ispik, medan 20 procent har med sig det ofta eller ibland.

Vad har du alltid med dig ute på isen?

Så här svarade deltagarna i undersökningen.

  • Mobiltelefon: 87 procent har alltid med sig det
  • Sällskap: 64 procent
  • Isdubbar: 23 procent
  • Ispik: 11 procent
  • Räddningslina: 6 procent
  • Flytväst/flythjälp: 4 procent

Totalt uppger 4 av 10 svenskar att de aldrig ger sig ut på isen under vintern. Av dessa uppger en tredjedel att anledningen är att det känns osäkert. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att det känns osäkert att vara på isen (43 respektive 30 procent) och har en större rädsla för att en olycka ska inträffa än vad män har (21 respektive 15 procent)

För att alla ska känna sig säkrare på isen följer här några tips från Sjöfartsverket.

Utrustning

Säkerställ att du har med dig rätt och relevant utrustning innan du ger dig ut på isarna. Isdubbar är ett säkert kort, och något du alltid ska bära utanpå kläderna. Möjlighet till flythjälp i form av en flytväst och en vattentät påse med ombyte i medhavd ryggsäck är också att rekommendera. Därtill är det alltid bra att plocka med sig någon form av räddningslina och ispik

Ett tips är att ladda hem SOS Alarms 112-app. Appen känner direkt av vart man befinner sig någonstans, vilket i händelse av en olycka underlättar arbetat för räddningstjänsten.

Larm

Alla medhavda mobiltelefoner ska skyddas i ett vattentätt fodral. Se därtill att ladda hem SOS Alarms app alternativt ta med din egen nödsändare, för att på så vis effektivt och snabbt kunna ge dig möjligheten att larma om olyckan skulle vara framme.

Med både en personlig nödsändare och SOS Alarms app i mobilen får Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral snabbt reda på din position. Glöm inte bort att alltid larma 112 i ett så pass tidigt skede som möjligt.

Lär dig förstå isen

Det är viktigt att veta om hur isar kan bete sig, vart du inte bör gå och hur isar kan förändras rätt snabbt. Över sund, grund och runt broar, bryggor och klippor kan isen vara svagare. Nära isrännor kan isen också vara opålitlig. Isar av saltvatten är generellt sett svagare än isar av sötvatten. Tänk också på att snötäckt is kan dölja svag is, och att isen även kan påverkas av strömmar i vattnet.

Larma snabbt

Sker en olycka ute på isen ska du larma 112 så fort du kan. Ju snabb­are du gör det, desto snabbare når hjälpen fram. Ett bra tips är att an­vända 112-appen från SOS Alarm, som skickar med din position i larmsamtalet.

Anhöriga

Informera alltid dina anhöriga och vänner om dina planer, och vilken väg eller område du tänkt befinna dig inom. Sjö- och flygräddningscentral får på så vis bättre förutsättningar att lokalisera dig om olyckan skulle vara framme.

Sällskap

Sällskap är viktigt ur flera per­spektiv. Om det händer dig nå­got, har du någon med dig som kan hjälpa dig upp ur vattnet och som kan larma. Är ni flera kan ni också stötta upp om något annat sällskap råkar ut för en olycka. Ger du dig ändå ut själv, se till att någon vet var du tänkt vara och hur länge du tänkt vara borta.

Fartygsmöten

Glöm inte bort att fartygen inte slutar gå bara för att vattnet är täckt av is. Var därför alltid medveten om att du kan komma att möta ett fartyg i stort sätt överallt, även där det råder förbud mot att bryta isränna. Detta är också något som i sin tur kan orsaka nya riskfyllda sprickor i isen.

Iskunskap

Skaffa dig kunskap om isar innan du ger dig ut. Vilket också inkluderar att isen kan vara svagare runt grund, sund, broar, bryggor och klippor. Likaså längs med båtrännor samt vid till- och frånflöden. Det är också viktigt att tänka på att saltvatten, som i skärgården och ute till havs, gör isen svagare än isarna av sötvattnet i inlandssjöarna. Tänk också på att ett snötäcke kan dölja svag is.

Lär dig mer om detta på Issäkerhetsrådets webbplats.

Bild från Svenska Livräddningssällskapet.

Läs mer