Sjöfartsverket tar hem driften av isbrytningsverksamheten

Sjöfartsverket har beslutat att ta hem driften av isbrytningen. Sedan 2000 har tjänsten köpts in av en privat aktör, inklusive bemanningen. Övergången sker tidigast 1 maj 2023 när nuvarande avtal löper ut.

Sjöfartsverket tar hem driften av isbrytningsverksamheten

Driften och bemanningen av Sveriges isbrytare är idag upphandlad och sköts av en privat aktör. Avtalet uppgår till ca 350 miljoner kronor per år, beroende på arbetsbelastning och flera andra faktorer och omfattar ca 180 personer som bemannar fartygen.

Sjöfartsverkets avtal med nuvarande leverantör av bemanning på isbrytarna löper ut den 30 april 2023. Med anledning av detta har en utredning gjorts för att se över möjligheterna inför framtiden.

- Vår nuvarande leverantör har gjort ett utmärkt jobb och vi har varit väldigt nöjda. Samtidigt är det nya förutsättningar idag och vi behöver se till helheten, både vad som är bäst för medarbetarna och för Sjöfartsverket, säger Fredrik Backman, rederidirektör.

Under den senaste avtalsperioden har isbrytningen klassats som en samhällskritisk resurs. Även kringliggande faktorer som IT, miljö, HR och säkerhetsfrågor har förändrats. Dessutom kommer medarbetarna på våra isbrytare sannolikt få ett något förändrat uppdrag i framtiden, exempelvis genom ett ökat samarbete med Försvarsmakten. Med bakgrund av detta har därför Sjöfartsverket beslutat att inte längre upphandla isbrytardriften.

- Vår sammanlagda bedömning gör att vi väljer att införliva verksamheten inom vår egen organisation. Avsikten är att erbjuda medarbetare på isbrytarna att fortsätta utvecklas inom vår organisation, fortsätter Fredrik Backman.

Långsiktigt innebär beslutet en besparing, även om det initialt innebär förhöjda kostnader. Exakt datum för övergången är ännu inte klart, men övergången kan tidigast ske 1 maj 2023.