Lång och intensiv isbrytningssäsong avslutad

Isbrytningssäsongen 2023/24 är nu formellt avslutad. Sedan ett par dagar är det isfritt till svenska hamnar och Sjöfartsverket har därför inte längre någon isbrytare i beredskap. Efter att även det finska Trafikledsverket den 30 maj hävt de sista trafikrestriktionerna till sina hamnar är en lång och intensiv säsong till ända, bara timmar innan vi vänder blad i kalendern till juni och årets första sommarmånad.

Lång och intensiv isbrytningssäsong avslutad

– Två saker sticker ut med årets säsong. Dels att den började ovanligt tidigt – normalt drar den igång i mitten eller slutet av december, men i år hade vi vår första assistans redan den 2 december. Dels att vi har haft en ovanligt lång och ihållande köldperiod i norr. Det har varit fullt upp för alla våra isbrytare ända sedan starten, så vi har samlat på oss mycket erfarenhet under den här säsongen, säger Annika Hjelmsten, driftoperatör på isbrytarledningen vid Sjöfartsverket.

Sett till själva isutbredningen är årets isvinter att betrakta som en normalsäsong. Det som gör att den ändå utmärker sig i en historisk kontext är just det långvariga och konstanta trycket på Sjöfartsverkets isbrytare till följd av den tidiga och ihållande kylan i norra Sverige. Utöver de fem statsisbrytarna har även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica och Baltica använts, liksom flera inhyrda resurser. Ändå har man periodvis tvingats pausa isbrytarassistansen till ett antal hamnar.

– All statistik är inte sammanställd ännu, men vi kommer att landa på drygt 1300 assisterade fartyg under säsongen, varav 140 har gjorts med hjälp av inhyrda isbrytare. Som en jämförelse assisterade vi 614 fartyg förra säsongen och då använde vi endast de fem statsisbrytarna, säger Annika Hjelmsten.

Från och med måndag den 3 juni övergår Sjöfartsverkets isbrytarledning till ”driftnivå 2”, vilket innebär att man svarar i telefon och på mail under kontorstid (klockan 8–16) helgfria vardagar. Samtidigt inleds arbetet med att rusta isbrytarna för nästa vinter.

– Oden och Atle ligger på varv, men vi utför underhållsarbete även på de andra fartygen. Den här säsongen har inneburit ett högt slitage, säger Annika Hjelmsten.