Kallax Fritidsbåtshamn i Luleå

Kallax fritidsbåthamn drivs av Kallaxskärgårdens Samfällighetsförening och ligger ca 10 km söder om staden. Hamnen har kapacitet för ca 162 fritidsbåtar. Från hamnen tar du dig snabbt och lätt ut till Båtklubben Neptuns klubbanläggning på Kallaxön (1,6nm).

Kallax Fritidsbåtshamn i Luleå
Kallax Fritidsbåtshamn i Luleå

Hamnen i Kallax

Förtöjning: Flybrygga, Y-bom
Hamndjup: 1.2 och 1.8 meter vid normalvattenstånd.
Hamnplatser: 100
Hamnservice: Sjösättningsramp, färskvatten
GPS-koordinater (lat, lon):
65.520957, 22.068647

Kallax Fiskehamnförening har en sjösättningsramp. Den som vill använda rampen i fiskhamnen måste betala 200 kr till föreningen. Gratis för medlemmar. Pengarna sätts in på Bg. 5433-8959.

Kallax Fritidsbåtshamn

Föreningen bildades 1973 och hette till en början Kallaxskärgårdens hamnförening. Föreningens målsättning var och är att tillgodose behovet av båtplats för fastighetsägare i skärgården nära byn Kallax, dvs Kallaxön, Granholmen och Bergön med omnejd. I samband med anläggningsbeslutet för hamnen 1981 ombildades föreningen till en samfällighetsförening.

Hamnen började byggas 1981 och invigdes 1982. Det finns 162 båtplatser. Djupet i hamnbassängen varierar mellan 1.2 och 1.8 meter vid medelvattenstånd. Ett muddringsprojekt planeras.
I hamnområdet finns även Kallax fiskehamn. De båda hamnföreningarna samarbetar bland annat kring underhållet av infartsvägen och bevakningen av hamnarna. 

KSSF administrerade 1982 - 2005 plogningen av en isväg från hamnområdet ut till öarna Kallaxön, Granholmen och Bergön. Kallaxskärgårdens Plogförening (se Isväg) övertog plogverksamheten under 2006 - 2009, men har nu avvecklats. KSSFs plogkommitté har nu återinrättats och kommer att sköta plogverksamheten framgent.

Se egen sida för Kallax Fiskehamnsförening.

Längst ut på den pir som skiljer hamnarna åt finns en fyr. Du kan läsa en trevlig artikel om fyren via denna [länk].

Kallax

Byn ligger nära have. och ortnamnet Kallax tros vara av finskt ursprung och härleds till begreppet "Kalalaxi/lahti", som betyder Fiskviken eller Klippviken. Den äldsta bebyggelse som är känd är från 1400-talet.
Kallax är en långsträckt by med c:a 330 personer boende i byakärnan och i närområdet finns 180 husägare, varav en del av deras hus har gjorts om till året-runt-boende.

I Kallax finns två hamnföreningar med var sin hamn. Den gamla hamnen - Kallax fiskehamn finns på vänster sida av en pir medan Kallaxaskärgårdens Samfällighetsförening har sin hamn på höger sida.