Maakalla

Maakalla och Ulkokalla kallas Kallankari-öarna och ligger 22 km väst för Kalajoki. Öarna är fortfarande fiskelägen för fiskare och sommartid är de populära turistmål. Vi besökte ön för ca 10 år se och fick fina berättelser av ö-borna.

Maakalla

Förtöjning: Ankare, boj
Hamndjup: 2,5 meter.

Övrigt:
Till Maakalla kommer du med passagerarbåt eller egen båt.
SeaKalajoki erbjuder beställningskryssningar och transporter till Maakalla med nya DMS Matilda, som har 10 platser och som avgår från Keskuskari hamn.

SeaKalajoki
+358 40 575 7469
www.seakalajoki.fi

Maakalla fiskeläge

Maakalla är ett unikt fiskeläge omkring 18 kilometer från kusten. Det är ett område med självstyre, med vacker och karg natur, gamla fiskestugor, en vacker träkyrka från 1700-talet och ett nytt Maakalla museum. Från utsiktstornet ser man långt ut över havet. Till Maakalla kommer du sommartid med Galeasen Ansio, båttaxin Kiira eller DMS Matilda/SeaKalajoki.

Den svenske kungen Adolf Fredrik gav Maakallas öbor en form av självstyre 1771 och den högsta beslutande- och domrätten innehas av tankarstämman som samlas till det årliga örådet på ön söndagen före den 25 juli varje sommar. Öarna ägs av finska staten men med stöd av en kunglig förordning har Maakallas förvaltning överlåtits till fiskarna.

Maakalla Kyrka

Maakallas åttahörniga kyrka byggdes år 1780.
Kyrkan användes även för många andra ändamål än gudstjänster. Den synes på långt håll och blev ett landmärke för sjöfarare. Det var också i kyrkan tankarstämman sammanträdde. Kyrkan också som tillfälligt förrådsrum.

Nuförtiden håller man fortfarande gudstjänster
i kyrkan och den är en populär vigselkyrka. Flera små fiskarstugor finns runt kyrkan och på ön nära kyrkan finns också ett litet fiskemuseum.

Artiklar från Maakalla:

In i dimman

Först kommer kylan. Sedan kommer dimman. Den finska kusten söder om Brahestad är full av sandbankar så vi går ut till havs. Egil och jag är på väg mot de båda tvillingöarna Maakalla och Ulkokalla utanför Kalajoki.

Läs hela artiklen-»

Maakalla är vår plats

En solkatt dansar på kajutans vägg när jag vaknar klockan sex på morgonen. Jag kryper ur sovsäcken och går upp på däck. Luften är klar och kylig. Revet som vi var rädda för i natt brusar fortfarande. Nu ser jag den långa armen av stenar. Fiskeläget med sina små stugor kurar i morgonsolen.

Läs hela artiklen-»

Fiskaren på Maakalla

- Finns det några fiskare kvar på ön i dag? frågar jag.
- Det finns bara en riktig fiskare på Maakalla nuförtiden, säger Matti. Han heter Pasi Pääkönen. Ni ser hans båt där nere i hamnen.

Läs hela artiklen-»

Avståndstabell i distansminut Finska kusten

För att främja finlandsseglingar har vi lagt ut avståndstabell för den finska kusten i Bottenviken. 
Trävlig segling i sommar!

* Karlö = finska Hailuoto

  • Luleå Södra Hamn- Hailouto/Karlö 52nm
  • Karlö - Uleåborg 25nm
  • Bjuröklubb - G:a Karleby/Tankar 47nm