Besök en fyr på Internationella fyrdagarna

Helgen den 21-22 augusti öppnar många av Sveriges fyrar för besök och information ges om hur livet var på fyrarna förr i tiden.

Besök en fyr på Internationella fyrdagarna
Bjuröklubb i Skellefteå

För 19:e gången anordnar Svenska Fyrsällskapet tillsammans med de lokala fyrarna Internationella fyrdagarna. Syftet med dagarna är att ge kunskap om det liv som levdes på fyrplatser runt om i Sverige förr i tiden, och berätta om tekniken som var sin tids högteknologi samt ge besökarna en härlig dag i naturen.

- Livet på fyrarna förr i tiden är främmande från livet idag. Det var ett hårt och ofta isolerat arbete med en liten grupp människor, säger Tommy Öberg som är samordnare för fyrdagarna på Svenska Fyrsällskapet.

- Dessutom ligger de flesta fyrar på vackra platser, så det är en naturupplevelse och man kan få se till exempel sälar och fåglar. Och flera av fyrarna är vackra byggnadsverk.

Svenska Fyrsällskapet vill skapa opinion för att bevara fyrar för att de ska fortsätta att lysa i tider då antalet fyrar minskar i takt med att satellitnavigering med bland annat GPS tar över.

- Om satellitsystemet skulle sluta fungera så har vi ett system som kan skötas av lokalbefolkningen. Och med fyrar som blinkar vid kusten känns det som att civilisationen finns kvar och samhället fungerar. Skulle en kust vara släckt så har man förlorat något, det är något konkret att se ljuset, menar Tommy Öberg.

Fyrdagen brukar locka omkring 10 000 personer varje år. På grund av coronapandemin så var det färre besök (omkring 6 000) förra året, men i år hoppas Svenska Fyrsällskapet på högre siffror igen. Toppnoteringen var år 2019 då cirka 18 000 personer besökte fyrar runt om i landet.

Det är omkring 40 fyrar som kommer hålla öppet. Eftersom den mesta aktiviteten sker utomhus så kan smittspridningen förhoppningsvis kontrolleras. Svenska Fyrsällskapet ser främst risker för smittspridning inne i fyrarna, och alla fyrvisare uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

På Svenska Fyrsällskapets webbplats finns information om öppettider under fyrdagarna. Observera att för vissa fyrar gäller andra datum.

I Bottenvikens skärgårdar kan du besöka följande fyrar:

Relaterat

Svenska Fyrsällskapets information om Internationella fyrdagen 2021-»
Sjöfartsverkets visningsfyrar-»
Fyrunderhåll – ett utmanande arbete i ständig utveckling-»