Transportstyrelsen föreslår skärpta krav för vattenskoter

Transportstyrelsen föreslår krav på förarbevis för att få köra vattenskoter. Myndigheten föreslår dessutom effektiva påföljder för dem som inte följer kraven. Det är förslag på åtgärder för att höja säkerheten till sjöss, som nu lämnas till regeringen.

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav för vattenskoter
Krav på förarbevis för att få köra vattenskoter kan leda till ökat hänsynstagande bland vattenskoterförare.

– Kravet på utbildning av vattenskoterförare kan öka kunskapen bland vattenskoterförare och deras påverkan på sin omgivning. Vår förhoppning är att det leder det till ett ökat hänsynstagande och minskar risken för olyckor, säger Gunnar Ljungberg, avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.

Användningen av vattenskotrar har ökat de senaste åren och framför allt nöjeskörningen. Det har lett till en ökning av antalet vattenskoterrelaterade olyckor.

Nöjeskörning sker dessutom nära land, hamnar och badplatser, vilket förutom risk för olyckor också ger upphov till störningar för både människor och miljö.

I juli i år fick Transportstyrelsen regeringens uppdrag att lämna förslag till utbildning och obligatoriskt förarbevis för att köra vattenskoter. I den slutrapport som nu överlämnats lämnar myndigheten förslag på hur utbildning och förarbevis ska utformas.

  • Utbildningen ska bestå av både teoretiska och praktiska moment. Utbildningstiden beräknas till 1-2 dagar.
  • Efter avlutad och godkänd utbildning utfärdas ett förarbevis. Den som kör vattenskoter ska ha förarbeviset med sig tillsammans med giltig id-handling för att kunna visa upp vid en kontroll.
  • Transportstyrelsen föreslår att den som inte kan visa upp sitt förarbevis vid kontroll ska kunna få böter. Samma påföljd ska gälla även för den som lånar eller ut hyr sin vattenskoter till någon som inte har ett förarbevis.
  • Vid upprepade överträdelser av kraven ska ett förarbevis kunna återkallas.
  • Transportstyrelsen föreslår att myndigheten ska få rätt att godkänna och kontrollera utbildningsanordnare.

Rapporten: Förslag till utbildning och ett obligatoriskt förarbevis för att få framföra vattenskoter