Intensivt 2020 för frivilliga sjöräddare

När många skulle ut på sjön blev också hjälpinsatserna fler. Året som gick blev det mest händelserika för Sjöräddningssällskapet någonsin.

Intensivt 2020 för frivilliga sjöräddare
En av årets många insatser för Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare

Räddningstjänstuppdragen, där det är fara för liv, ökade med 29 procent jämfört med 2019. För de förebyggande utryckningarna blev ökningen ännu större, 52 procent.

– Våra frivilliga sjöräddare har gjort en otrolig samhällsinsats. Som vanligt har de gjort det på sin fritid, för att hjälpa andra, säger Cia Sjöstedt, vd på Sjöräddningssällskapet.

Förklaringen finns i många hemmasemestrande svenskar och ett ökat intresse för att komma ut i den svenska skärgården. Men den pågående pandemin har utmanat Sjöräddningssällskapet på fler sätt. Samhällets restriktioner har lett till att organisationen anpassat sina möten och övningar, för att undvika att få in smitta i besättningarna och bidra till en låg smittspridning i samhället.

– Vi har lyckats balansera detta bra. Det har krävt planering och uppoffringar från våra frivilliga sjöräddare, och det har gjort att vi klarat uppdraget, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Den enskilt vanligaste orsaken till att Sjöräddningssällskapet rycker ut är maskin-/propellerhaveri. Det gäller särskilt de förebyggande utryckningarna till medlemmar, där två av tre uppdrag handlar om problem med motor eller framdrivning.

Även sjuktransporterna har ökat för Sjöräddningssällskapet, i det fallet med 14 procent. Organisationen har infört nya rutiner för att kunna hantera patienter med eventuell Covid19-smitta ombord.

– Här har vi haft ett gott samarbete med regionerna. Detsamma gäller samarbetet med myndigheter och andra partners inom räddningstjänsten, säger Lars Samuelsson.

  Fakta, Sjöräddningssällskapets insatser 2020 

  2020 2019 Förändring
  Räddningstjänstuppdrag 1408 1094 +29%
  Förebyggande utryckningar 5034 3306 +52%
  Sjuktransporter 743 652 +14%
  Övning 4435 3834 +16%
  Övrigt 1185 1506 -21%