RS Luleå blir Sjöräddningssällskapets 74:e station

Nu är det klart: De frivilliga sjöräddarna i Luleå är från och med den 12 juni en egen station. – Det känns jättekul, och vi hoppas kunna vara en viktig trygghet för båtlivet under många år framåt, säger Magnus Jodérus vid Sjöräddningssällskapet i Luleå.

RS Luleå blir Sjöräddningssällskapets 74:e station
Magnus Jodérus ( t v) tillsammans med frivillige sjöräddarkollegan Kalle Håkansson ombord på RS Luleås båt Rescue Luleå Energi.

Det var 2018 som ett antal intresserade personer kunde starta verksamhet i Luleå, då som en del av Sjöräddningssällskapets station i Piteå. Sedan dess har stationen rekryterat frivilliga sjöräddare och övat, gjort förebyggande utryckningar för medlemmar och utvecklats med sikte på att bli en egen station.

Vi var en handfull Luleåbor som började öva med stationen i Piteå under sommaren 2017, året därefter etablerade vi en brygga i Luleå där vi delade båt med Piteå varannan vecka. Sedan dess har vi övat och utbildat oss under Piteås ledning, de har varit våra förebilder och lärt oss mycket, berättar Magnus Jodérus.

Att vi nu står på egna ben som egen station innebär ett stort ansvar, men vi känner oss trygga med den verksamhet och kunskap som vi frivilliga byggtupp tillsammans, avslutar Magnus Jodérus.

    Att donationer har kommit in till Sjöräddningssällskapet har underlättat beslutat att bli en egen station. Bland annat har Luleå Energi säkrat en av stationens båtar i två år. I övrigt handlar det om att utbilda ett tillräckligt stort antal frivilliga sjöräddare, och att alla ska bli trygga i sina roller. Att det är så har nu testats under en dag av representanter från Sjöräddningssällskapets kontor i Göteborg, och från och med lördagen den 12 juni fungerar stationen i Luleå precis som alla andra stationer runt om i landet.