Ansök om förarbevis för vattenskoter

Från och med nästa sommar krävs ett förarbevis för att köra vattenskoter. Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022.

Ansök om förarbevis för vattenskoter

Om man kör vattenskoter utan förarbevis efter 1 maj 2022 kan man straffas med böter och det kommer vara polisens uppgift att kontrollera om alla vattenskoterförare har ett förarbevis. Man måste vara minst 15 år för att kunna utbilda sig.

Har man däremot redan ett förarintyg utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022, för att köra fritidsbåtar, kustskepparintyg eller ett manöverintyg för högfartsbåt behöver man inte gå utbildningen.

Har du något av de intygen ovan kan du redan nu gå in på Transportstyrelsen E-tjänst och ansöka om ett intyg (plastkort) kopplat till ditt förarbevis. Kostnaden för ansökan är 300 kr. 

När du gör ansökan måste du bifoga en scannad kopia i PDF-format på intygsboken från NFB (blå boken) och ladda upp sidan 3 och sidan för respektive bevis med i ansökan.

Endast intyg utfärdade av Nämnden för båtlivsutbildning är godkända för att ansöka om förarbevis för vattenskoter.

E-tjänst Vattenskoterförare:

https://vattenskoter.transportstyrelsen.se/Home/Index/home

 

Quiz: Förarintyg

Skulle du klara av kunskapskraven för förarintyget för fritidsbåt? Prova Bottenviken.se:s FörarintygQuiz och testa dina kunskaper. Quizet är också bra övning om du har planer om att ta förarintyget. Frågorna är inte hämtat från något prov, men de liknar de frågor som kan dyka upp. Se Quizet som en fingervisning om hur god kunskap du har.

Quiz: Förarintyg-»