Nästan 2,8 miljoner besökte Sveriges nationalparker 2019

På söndag 24 maj firas nationalparkernas dag runt om i Sverige och i övriga Europa. Besöken i Sveriges nationalparker fortsätter att öka och uppgick till totalt närmare 2,8 miljoner 2019. Det var omkring 40 000 fler än 2018. En undersökning visar också att 95 procent är nöjda med sitt besök till en nationalpark.

Nästan 2,8 miljoner besökte Sveriges nationalparker 2019
Haparanda skärgård är Norrbottens yngsta nationalpark och den enda som ligger i den norrbottniska skärgården.

Antal besök till Sveriges nationalparker har ökat sedan mätningarna startade 2012 och 2019 var inget undantag – då antalet besök ökade med 40 000 till totalt 2 780 000 besök. De mest besökta nationalparkerna är Kosterhavet och Stenshuvud med omkring 500 000 besök vardera per år. Antalet besökare 2019 ökade mest i Abisko och Tyresta nationalparker. Siffrorna är ungefärliga eftersom det är svårt att räkna det exakta antalet.

– Det är positivt att se att intresset för att uppleva Sveriges finaste natur fortsatt ligger på en hög nivå. Som besöksmål hjälper nationalparkerna också till att öka förståelsen för varför det är viktigt att skydda och bevara värdefull natur nu och i framtiden säger Maano Aunapuu, chef på områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

Viktiga för hälsa och välbefinnande samt nöjda besökare

En undersökning som Naturvårdsverket gjorde 2019 tillsammans med nationalparkernas förvaltare visar att mer än tre av fyra svarade att deras psykiska välbefinnande ökade efter besöket.

– Att vårt arbete med att bevara och tillgängliggöra Sveriges värdefullaste natur inte bara ger berikade natur- och kulturupplevelser utan dessutom en känsla av bättre fysisk, psykisk och social hälsa hos besökarna är naturligtvis också en positiv effekt, konstaterar Maano Aunapuu.  

Undersökningen visade också att 95 procent av besökarna är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök.

De första nationalparkerna i Sverige bildades 1909. Nationalparkerna är statligt ägda och de flesta förvaltas av länsstyrelserna med anslag från Naturvårdsverket. Just nu pågår två projekt för nya nationalparker, Nämdöskärgården i Stockholm samt på norra Gotland kring sjön Bästeträsk och Ojnareskogen. Dessa ska komplettera dagens 30 nationalparker.