Så skyddar du båten från skador och stöld i höst

Coronapandemin har gjort det svårare för båttjuvar att smuggla stöldgods ut ur landet. Bland annat detta har gjort att antalet båtmotorstölder har minskat det första halvåret 2021. Men höstens allt öppnare gränser medför risker, If har dock tipsen på hur båtupptagningen tas hand om tryggt.

Så skyddar du båten från skador och stöld i höst

Under coronapandemin har allt fler svenskar skaffat båt. Första kvartalet 2020 hade cirka 35 200 personer en båtförsäkring hos If och andra kvartalet 2021 låg siffran på cirka 37 200 båtförsäkringar enligt siffror från Svensk Försäkring. Enligt Transportstyrelsen fanns det totalt cirka 864 000 sjödugliga fritidsbåtar 2020 och för flera båtägare blir hösten 2021 den första båtupptagningen någonsin.

Då allt fler internationella gränser öppnar upp i pandemins kölvatten och eftersom det råder en global brist på båtmotorer just nu, ökar risken att båttjuvar skrider till verket. Därför är det oerhört viktigt att hålla sig uppdaterad om hur båten ska skyddas när den är på land.

– Sverige är särskilt utsatt för organiserad internationell brottslighet, hösten är också en årstid med mörker och dåligt väder. Kombinationen av detta ställer till det för båtägare. Men det finns sätt att skydda sig, som att låsa in motorer och stöldbegärlig egendom och att gå vakt i hamnar eller att kolla till båten ofta. De metoderna är effektiva mot både tjuvar och höststormar, säger Arvid Böhm, båtexpert på If.

Oavsett om man är van båtägare eller ny kan båten skadas eller få inbrott i samband med båtupptagning. Just därför är det viktigt att vara rätt försäkrad. Cirka 62 procent av alla Ifs båtärenden från första september till sista november 2020 var skador till följd av dåligt väder, olycka vid upptagning och liknande. Cirka 30 procent gällde stöld eller inbrott och i drygt 4 procent av fallen handlade det om maskinskador.

– Utöver stölder så är det en hel del skador kopplade till höstens väder. Många båtar sjunker eller blir skadade när det blåser och regnar mycket. Vet man att det kommer vara svårt att se till båten varje vecka rekommenderar jag att ta upp den. Se även till att ha en bra båtförsäkring så att ni kan få hjälp om oturen är framme, annars kan det stå en dyrt, säger Arvid Böhm.

Så undviker du skador i samband med båtupptagningen  

 • Pallning och stöttning: På land bärs båten upp på ett fåtal punkter, det innebär stor punktbelastning och ofta dålig stabilitet. Båtar på land ska vila på en pallning och stöttas med bockar. Pallningen är ett underlag som består av grovt virke eller bockar av trä eller stål.

 • Täckning för regn och vind: Hela båten ska täckas för skydd mot vind och nederbörd.
  – Täckningen ska vara sträckt så att det inte bildas säckar där vatten och snö kan samlas, säger Arvid Böhm.  

 • Båttrailern: Har du båten på en trailer? Se över däcktryck och hjullager, båtförsäkringen täcker inte hjälp om ni får punktering eller liknande. Lås den med godkänt lås och förvara den utom synhåll för utomstående. 

 • Mer än 70 procent av alla sjunkskador inträffar under hösten. Löv som täpper igen länspumpar och självlänsar tillsammans med mycket regn får båtar att sjunka. Detta förhindras enkelt om båten hålls under uppsikt med jämna mellanrum.

Så undviker du stölder i samband med båtupptagningen   

 • Närvaro är bästa skyddet. Tänk på att kolla till båten även om du inte planerar att ta en tur, hösten är högsäsong för tjuvar.
  – Stöld av båtar, utombordsmotorer och navigationsutrustning är tyvärr vanligt så här års. När aktiviteter i enskilda bryggor, marinor och vid sommarhus minskar, passar tjuvarna på. Ska båten inte användas mer? Ta då upp den och lås in motor och annan värdefull utrustning, säger Arvid Böhm.
   
 • Se efter varandras båtar: Bilda nätverk med båtgrannarna där ni hjälps åt att trygga varandras båtar.
  – Båtsamverkan fungerar som grannsamverkan, man samarbetar för att förhindra stöld och skadegörelse. Det minskar risken att drabbas av brott och skapar gemenskap, säger Arvid Böhm.

 • Stöldskydda båten: Förvara båten och motorn säkert, lås in sakerna.
  - Lås in hela båten eller lämna den för förvaring hos en marina.
  - Ta av båtmotorn och förvara den inlåst i privat utrymme.   
  - Töm båten på värdefull utrustning som ekolod och navigationsutrustning.   

Källa och foto: If.