"Spökfiskande" ryssjor fångade utter

Länsstyrelsens fisketillsyn i kustområdet gav resultat i helgen. I en kontroll i de inre delarna av Haparanda skärgård upptäcktes två ryssjor som inte var märkta och som innehöll stora mängder med fisk som var i skick från levande till döda och förruttnade. I den ena av ryssjorna fanns även en drunknad utter.

"Spökfiskande" ryssjor fångade utter
En drunknad utter. Foto: Länsstyrelsen

”Spökfiskande” fiskeredskap fortsätter fånga fisk...

Spöfiskande fiskredskap, det vill säga fiskeredskap som tappats bort eller dumpats i vattnet och som under lång tid fortsätter att fånga fisk, sjöfåglar, sälar och andra djur är ett stort problem för havsmiljön. Problemen finns inte bara i de stora oceanerna utan även på närmare håll i våra egna vatten.


Döda och förruttnade fiskar. Foto: Länsstyrelsen

Under veckans fisketillsyn upptäckte länsstyrelsens medarbetare två stycken ryssjor på grunt vatten i den inre delen av Haparanda skärgård. Ryssjorna var markerade med störar, men omärkta och därför olagligt utlagda. Vid närmare kontroll konstaterades att ryssjorna innehöll en stor mängd fisk och att dessa var i skick från levande till döda och förruttnade. Det tyder på att redskapen legat ute under lång tid utan att vittjas.

Ryssjorna innehöll bland annat ett drygt tiotal lakar och var utformade på ett sådant sätt att länsstyrelsen bedömer att syftet med fisket var just att fånga lake, vilket innebär att ryssjorna legat ute sedan sent i höstas eller tidig vinter.

– I det här fallet kan vi utesluta att det är fråga om borttappade redskap. En ryssja ligger kvar där man satt ut den så det här handlar om ren försummelse från fiskarens sida, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsultent på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

….och andra djur

Förutom att spökfiskande redskap fortsätter att fånga fisk under lång tid så orsakar de också stor skada genom att de fångar och dödar andra havslevande djur. Ute på de stora haven handlar det ofta om delfiner, sälar och havssköldpaddor som fastnar och dränks i de enorma fiskegarn som används där. I Bottenviken är redskapen väsentligt mindre, men fenomenet finns även här och då handlar det vanligtvis om att sjöfåglar och ibland även sälkutar går fast.

I en av de beslagtagna ryssjorna fanns denna gång en drunknad utter och det är första gången som det har konstaterats i länsstyrelsens tillsynsverksamhet.

– Den har nog lockats in på grund av fisken i ryssjan. Uttern är sällsynt vid kusten så det är tråkigt att konstatera att denna inte fick chansen att etablera sig, säger Dan Blomkvist.